Back

ⓘ Pechod. Trosedd neu ddrygioni yw pechod. Gelwir rhywun sydd wedi pechu yn bechadur. Mae athroniaeth helaeth ar y testun, ac maer syniad wedi treiddio i athronia ..
Pechod
                                     

ⓘ Pechod

Trosedd neu ddrygioni yw pechod. Gelwir rhywun sydd wedi pechu yn bechadur. Mae athroniaeth helaeth ar y testun, ac maer syniad wedi treiddio i athroniaeth seciwlar hefyd. Mae cysyniadau fel euogrwydd a bai ynghlwm wrth seicoleg pechod.

Yn y traddodiad Cristnogol bwyta ffrwyth Pren y Bywyd yng Ngardd Eden gan Adda ac Efa oedd y Pechod Gwreiddiol.

                                     
  • Am y llyfr gan Mihangel Morgan ewch i Saith Pechod Marwol llyfr Mae rhai o ddilynwyr Cristnogaeth yn honni bod rhai pechodau n bod sydd yn achosi pob
  • Cyfrol o straeon byrion gan Mihangel Morgan yw Saith Pechod Marwol. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1993. Cafwyd argraffiad newydd yn 2004. Yn
  • Uniongred Ddwyreiniol, sacrament a benodir gan offeiriad yw r penyd i faddau r pechod wedi i r penydiwr ei gyffesu. penyd. Geiriadur Prifysgol Cymru. Adalwyd
  • Gorchymyn, y saith pechod marwol, y saith sacrament, halogiad, a phenyd ac elfennau eraill y gyffes. Straeon damhegol sy n lliwio pob pechod mewn modd tebyg
  • gobaith a chariad gan ffurfio r saith rinwedd a gyferbynnir â r saith pechod marwol. Ym maes athroniaeth wleidyddol, sonir am y rhinwedd ddinesig: yr
  • emynydd, fe i cofir yn bennaf am yr emyn sy n dechrau Caed trefn i faddau pechod Roedd ei fab, Richard Williams 1835 - 1906 yn hynafiaethydd a olygodd
  • Iesu Grist, gan wrthod credu yn ei dduwdod. Credant yn ogystal nad oes pechod gwreiddiol ac mae rheswm dyn yn unig sydd i esbonio r Beibl. Mae credoau
  • ar y sgrin, ac yn ei ddwylo mae pladur ac arni r geiriau Colyn angau yw pechod Yn y nenfwd ceir cerfluniau pren lliwgar o ddynion yn chwarae offerynnau
  • diwedd y llyfr, wedi llwyddo mewn bywyd. Mae ochr dywyll i r nofel, a dydy pechod a drygioni perthnasau eraill yn y cysgodion byth yn bell i ffwrdd. Mae iselder
  • Caitlin Bobi Jones - Crist a Chenedlaetholdeb Mihangel Morgan - Saith Pechod Marwol Carol Shields - The Stone Diaries Gwyn Thomas & Ted Breeze Jones