Back

ⓘ Llif gadwyn. Llif fecanyddol gludadwy yw llif gadwyn a ddefnyddir i dorri neu docio coed a boncyffion. Ceir hefyd llifiau cadwyn arbennig syn gallu torri defnyd ..
Llif gadwyn
                                     

ⓘ Llif gadwyn

Llif fecanyddol gludadwy yw llif gadwyn a ddefnyddir i dorri neu docio coed a boncyffion. Ceir hefyd llifiau cadwyn arbennig syn gallu torri defnyddiau caletach. Pwerir gan amlaf gan fotor dwystroc, neu fel arall gan drydan, pŵer hydrolig, neu aer cywasgedig. Cadwyn o ddannedd miniog sydd yn torrir defnydd. Mae rhai cerfwyr pren yn defnyddio llifiau cadwyn i gerfio cerfluniau o goed neu ddarnau mawr o bren.

                                     
  • ngogledd Gwynedd yw Y Ddraig Dderw. Cafodd ei gerfio o dderwen hollt gyda llif gadwyn gan Simon O Rourke o r Orsedd ger Wrecsam, ar gais y Dr Ben Alofs, perchennog
  • Ceir imiwnedd gweithredol pan fod unigolion yn cynhyrchu gwrthgyrff yn eu llif gwaed eu hun. Gall hyn ddigwydd naill ai yn naturiol pan fydd y corff wedi
  • iâ ochrol claddedig, yn esgor ar gadwyn o bantiau iâ llonydd ar hyd wyneb blaen y teras. Yn absenoldeb y fath gadwyn amlwg o bantiau iâ llonydd gall gweddillion
  • gwmni Dorman Long, yn cynnwys tynnu r pedair cadwyn haearn a gosod dwy gadwyn dur yn eu lle adeiladu cerbydlon newydd o goncrit rhyng y tyrau adeiladu
  • unwaith mae r gadwyn polypeptid yn croesi r bilen proteinau un - groes neu gall fod mwy nag un rhan hydroffobig i r protein fel bod y gadwyn polypeptid
  • y nodau lymff preauricular neu parotid sydd yn y pen draw yn draenio i gadwyn geg y groth. Mae r chwarren parotid yn derbyn enwad synhwyraidd ac annibynnol
  • trawiadau mewn fertebratau uwch ac adar, gan ei fod yn crynodi yn uwch yn y gadwyn fwyd. Mae asig domoic yn casglu yng nghyrff pysgod cregyn, sardinau, a brwyniaid
  • nociau Portland lle fydd nifer fawr o elynion yn ceisio lladd Toni gyda llif gadwyn Mae rhaid i Toni goroesi r ymosodiad trwy saethu r gelynion Gwisg cyw