Back

ⓘ Gwybodaeth. Mae sawl cysyniad gwahanol ir term gwybodaeth. Yn gyffredinol, maen cyfeirio at gasgliad o ddata ynglŷn â phwnc sydd yn helpu pobl i ddeall rhywbeth ..
                                               

Cofio

Gwybodaeth
                                     

ⓘ Gwybodaeth

Mae sawl cysyniad gwahanol ir term gwybodaeth. Yn gyffredinol, maen cyfeirio at gasgliad o ddata ynglŷn â phwnc sydd yn helpu pobl i ddeall rhywbeth. Un gair sydd yn y Gymraeg, lle ceir information a knowledge yn y Saesneg.

Gallai Gwybodaeth gyfeirio at:

 • Gwyddor gwybodaeth Information science
 • Gwybodaeth epistemoleg knowledge
 • Technoleg gwybodaeth
 • Gwybodeg Informatics
 • Theori gwybodaeth Information theory
                                     

1. Gweler hefyd

 • Rhyddid gwybodaeth
 • Deallusrwydd artiffisial
 • Epistemoleg
 • Swyddfa Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus
 • Gwybyddiaeth gymdeithasol
 • Entropi gwybodaeth
 • Asiantaeth Gwybodaeth Ganolog
 • Cudd-wybodaeth
                                     
 • Technoleg Gwybodaeth sydd wedi datblygu n sydyn dros yr ugain mlynedd diwethaf oherwydd y cyfrifiadur. Mae Cymdeithas Technoleg Gwybodaeth America yn
 • Mae rhyddid gwybodaeth yn cyfeirio at ddiogelwch yr hawl i ryddid mynegiant o ran y rhyngrwyd a thechnoleg gwybodaeth Mae rhyddid gwybodaeth hefyd yn ymwneud
 • storfa, adalwad, a lledaeniad gwybodaeth cofnodedig yw gwyddor gwybodaeth Mae n astudio cymhwysiad a defnydd gwybodaeth o fewn cyfundrefnau, a r rhyngweithiad
 • grŵp yw gwybodaeth Epistemoleg yw astudiaeth gwybodaeth Data Deallusrwydd Gwybodaeth Gwybyddiaeth Gwyddor gwybodaeth Hysbyseg Termau: gwybodaeth Y Coleg
 • Mae llythrennedd gwybodaeth wedi i ddisgrifio fel y gallu i wybod pa bryd y mae angen gwybodaeth ac i w hadnabod, ei lleoli, ei gwerthuso, a i defnyddio n
 • Mewn damcaniaeth gwybodaeth mesur o r ansicrwydd a gysylltir â hapnewidyn yw entropi gwybodaeth Gellir dehongli r entropi hwn fel yr hyd neges cyfartalog
 • a sefydlwyd yn Llundain yn y flwyddyn 1699 oedd y Gymdeithas er Taenu Gwybodaeth Gristnogol Saesneg: Society for the Promotion of Christian Knowledge
 • Majesty s Stationery Office, HMSO a gwasanaethau gwybodaeth gyhoeddus y Deyrnas Unedig yw Swyddfa Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus Saesneg: Office of Public
 • Saesneg: Central Intelligence Agency, yn Gymraeg Asiantaeth Gwybodaeth Ganolog Cesglir gwybodaeth ledled y byd, yn bennaf drwy ddefnyddio cudd - wybodaeth
 • sy n ymwneud a natur gwybodaeth a t berthynas rhwng gwybodaeth a gwirionedd yw epistemoleg o r Groeg επιστήμη - episteme, gwybodaeth λόγος, logos
 • Addysg yw r wyddor cymdeithas sy n ymdrin â dysgu gwybodaeth cred a sgiliau. Addysg Gymraeg Ysgol Ysgol gynradd Prifysgol BBC Cymru Dysgu Eginyn erthygl