Back

ⓘ Gwyddor filwrol. Astudiaeth achosion rhyfel ac egwyddorion tacteg filwrol yw gwyddor filwrol. Gellir hefyd defnyddior ffurf luosog gwyddorau milwrol syn cwmpasu ..
                                     

ⓘ Gwyddor filwrol

Astudiaeth achosion rhyfel ac egwyddorion tacteg filwrol yw gwyddor filwrol. Gellir hefyd defnyddior ffurf luosog gwyddorau milwrol syn cwmpasu hanes milwrol, technoleg filwrol, seicoleg filwrol, arweinyddiaeth, cyfraith filwrol, polisi amddiffyn, strategaeth filwrol, ac agweddau economaidd a moesegol y lluoedd arfog a rhyfela. Amcanion gwyddor milwrol yw i ennill rhyfeloedd, i sicrhau diogelwch cenedlaethol, ac i gyflawni amcanion eraill polisi amddiffyn.

                                     
  • Yr agwedd ar wyddor filwrol sy n canolbwyntio ar drefnu lluoedd, technegau defnyddio arfau, a symud ac arwain unedau milwrol er mwyn trechu gelyn mewn
  • weithredir gan sefydliadau milwrol i anelu at amcanion strategol yw strategaeth filwrol Mae n ymwneud â chynllunio a chynnal ymgyrchoedd milwrol, symud a lleoli
  • wyddor filwrol sy n ymwneud â gweithgareddau cynorthwyol lluoedd milwrol, gan gynnwys cludiant, cyflenwi, cyfathrebu, a meddygaeth, yw logisteg filwrol Saesneg logistics
  • chynnal llinellau cyswllt a chludiant ar gyfer lluoedd milwrol yw peirianneg filwrol Hon yw r adran hynaf o beirianneg. Saesneg military engineering. Encyclopædia
  • strwythurau, a cherbydau a ddefnyddir gan luoedd milwrol yw technoleg filwrol Gellir ei rhannu n bum categori: Arfau ymosodol, sy n niweidio r gelyn
  • Astudiaethau cudd - wybodaeth Astudiaethau diogelwch Astudiaethau strategol Gwyddor filwrol Hanes byd - eang Hanes diplomyddol Hanes milwrol Hanes rhyngwladol Damcaniaeth
  • Raleigh ac yn gefnder i Syr Richard Grenville. Astudiodd fordwyo a gwyddor filwrol ym Mhrifysgol Rhydychen cyn iddo ymuno â gosgordd y Dywysoges Elisabeth