Back

ⓘ Iaith. Cyfundrefn gyfathrebu yw iaith. Gelwir astudiaeth ieithoedd yn ieithyddiaeth. Maen cynnwys astudiaeth cystrawen, seineg a morffoleg iaith. Does dim cytun ..
                                               

Nafacho

Gallai Nafacho gyfeirio at: Y bobl Nafacho, llwyth syn byw yn ne-orllewin Unol Daleithiau America Yr iaith Nafacho, iaith frodorol y bobl Nafacho

                                               

Cree

Gallai Cree gyfeirio at: Y bobl Cree, llwyth syn byw yn bennaf yng Nghanada, ond hefyd yn Unol Daleithiau America Yr iaith Cree, iaith frodorol y bobl Cree

                                               

Latin

Gallai Latin gyfeirio at un o sawl peth: Ieithoedd Lladin Latin, iaith Rhufain yn wreiddiol a ddatblygodd i fod yn brif iaith dysg Ewrop am ganrifoedd. Ladineg Ladin, iaith a siaredir yn yr Eidal

Iaith
                                     

ⓘ Iaith

Cyfundrefn gyfathrebu yw iaith. Gelwir astudiaeth ieithoedd yn ieithyddiaeth. Maen cynnwys astudiaeth cystrawen, seineg a morffoleg iaith.

Does dim cytundeb pryd y dechreuwyd defnyddio iaith gan yr hil ddynol. Mae amcangyfrifon yn amrywio o ryw ddwy filiwn o flynyddoedd yn ôl hyd at mor ddiweddar â phedwar deng mil o flynyddoedd yn ôl.

Mae ieithoedd y byd wedi eu rhannun deuluoedd ieithyddol lle maer ieithoedd ym mhob teulu yn tarddu or un ffynhonnell hanesyddol. Ond mae rhai ieithoedd sydd ddim yn dangos perthynas ag unrhyw iaith arall e.e. Basgeg. Maer prif deuluoedd ieithyddol yn cynnwys yr ieithoedd Indo-Ewropeaidd, yr ieithoedd Affro-Asiaidd, ar ieithoedd Sino-Tibetaidd.

                                     
  • Argraffiad Groeg iaith Wicipedia, y gwyddoniadur rhydd Iaith Gwlad Groeg yw Groeg Groeg: Ελληνικά sydd yn aelod o deulu r ieithoedd Indo - Ewropeaidd
  • Mudiad protest sy n ymgyrchu dros y Gymraeg ers 1962 yw Cymdeithas yr Iaith Y cadeirydd presennol yw Mabli Siriol. Ers ei sefydlu mae r Gymdeithas wedi
  • rheoli neu hyrwyddo iaith yw corff rheoli iaith Ceir sawl enw amgen ar gyrff sy n rheoli iaith megis asiantaeth iaith a bwrdd iaith Mae eu cyfansoddiad
  • Iaith swyddogol yw iaith sy n cael ei defnyddio trwy ddeddf gwlad mewn dogfennau swyddogol. Does gan y DU ddim iaith swyddogol fel y cyfryw. Yng Nghymru
  • iaith Gymraeg o fewn bro leol yw Menter Iaith Mae Mentrau Iaith yn cydweithio gydag unigolion, cyrff a busnesau lleol i hyrwyddo r defnydd o r iaith
  • statudol a sefydlwyd gan Lywodraeth y DU fel rhan o Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 oedd Bwrdd yr Iaith Gymraeg. Derbyniodd y Bwrdd grant blynyddol gan y llywodraeth
  • Iaith heb ffurfdroadau sy n cyfleu perthnasau gramadegol drwy ddefnyddio geirynnau neu drwy gystrawen neu ymadrodd mewn perthynas â geiriau eraill yw
  • Iaith frodorol Lloegr ydyw Saesneg English Mae n un o ddwy iaith swyddogol Cymru ynghyd â r Gymraeg yn ogystal, ac yn un o ieithoedd mwyaf y byd
  • Chwarae r ffeil gyfrwng Iaith sy n cael ei chyfleu drwy batrymau o arwyddion corfforol yw iaith arwyddion hefyd iaith arwyddo neu arwyddiaith yn hytrach
  • Yr iaith arwyddion fwyaf poblogaidd gan bobl fyddar yn y DU yw Iaith Arwyddion Prydain Saesneg: British Sign Language neu BSL Mae 125, 000 o oedolion