Back

ⓘ Canolbarth America. Mae Canolbarth America yn rhanbarth ddaearyddol ar gyfandir yr Amerig syn gorwedd rhwng rhan ogleddol Gogledd America a De America. Maen gor ..
                                               

Pyramidau

Canolbarth America
                                     

ⓘ Canolbarth America

Mae Canolbarth America yn rhanbarth ddaearyddol ar gyfandir yr Amerig syn gorwedd rhwng rhan ogleddol Gogledd America a De America. Maen gorwedd rhwng ffin ogleddol Gwatemala a ffin ogledd-orllewinol Colombia ac yn cynnwys tua 596.000 km² o dir. Maer tywydd yn drofaol ac maer rhanbarth yn dioddef corwyntoedd cryf weithiau.

Mae Canolbarth America yn cynnwys, or gogledd ir de:

 • Panama
 • Belîs
 • Nicaragwa
 • Hondwras
 • Costa Rica
 • Gwatemala
 • El Salfador
                                     

1. Daearyddiaeth

Mae Canolbarth America yn rhanbarth fynyddig. Ceir nifer o losgfynyddoedd, yn cynnwys Tajumulco syn codi i 4210m 13.846. Mae ei hardaloedd arfordirol yn ffrwythlon a thyfir nifer o gnydau, er enghraifft bananas, coffi a coco. Maer rhan fwyaf or trigolion o dras gymysg Ewropeiaidd a brodorol.

                                     

2. Hanes

Cyn ymddangosiad yr Ewropeiaid cyntaf bu rhannau o Ganolbarth America yn gartref i wareiddiaid brodorol hynod, er enhgraifft penrhyn Yucatan. Syrthiodd y tir i feddiant Sbaen ac eithrio Belîs ac ambell fan arall. Yn gynnar yn y 19g cafodd gwledydd y rhanbarth annibyniaeth ar Sbaen a ffurfiodd Costa Rica, El Salfador, Gwatemala, Hondwras a Nicaragwa Cynghrair Canolbarth America neu Taleithiau Unedig Canolbarth America 1823 - 1838. Yn 1960 ffurfiodd y gwledydd hyn Marchnad Gyffredin Canolbarth America.

                                     
 • Nghanolbarth America yn hanner cyntaf y 19g oedd Gweriniaeth Ffederal Canolbarth America yn wreiddiol gelwyd y wlad yn Taleithiau Unedig Canolbarth America Sefydlwyd
 • Mae Cytundeb Masnach Rydd Canolbarth America CAFTA yn cytundeb rhwng yr Unol Daleithiau a r wledydd Canolbarth America Costa Rica, Gwatemala, El Salfador
 • daearyddol Canolbarth gyfeirio at un o sawl lle: Canolbarth Affrica Gweriniaeth Canolbarth Affrica Canolbarth America Canolbarth Asia Canolbarth Cymru Canolbarth
 • Gwlad ar arfordir dwyreiniol Canolbarth America yw Belîs Sbaeneg: Belice Mae n ffinio gyda Mecsico i r gogledd, Gwatemala i r gorllewin a r de, a Môr
 • yw baner El Salfador. Dyluniwyd ar sail baner Gweriniaeth Ffederal Canolbarth America a mabwysiadwyd ar 17 Mai, 1912. Complete Flags of the World, Dorling
 • Nghanolbarth America Mae ei baner bron gopi perffaith o faner wreiddiol Gweriniaeth Ffederal Canolbarth America sy n sail i nifer o faneri eraill Canolbarth America
 • Dyma restr baneri De America Baner Undeb Cenhedloedd De America Baner Cymuned Cenhedloedd yr Andes Baner Mercosur Baner yr Ariannin Baner Bolifia Baner
 • o law yn wledydd annibynnol oedd yn rhan o Gweriniaeth Ffederal Canolbarth America Y seren las yn y canol oedd yn cynrychioli Honduras yn y Ffederasiwn
 • Dinas Belîs Sbaeneg: Ciudad de Belice yw dinas fwyaf Belîs, Canolbarth America Fe i lleolir ar lannau aber Afon Belîs ar arfordir y Caribî. Mae ganddi
 • ouemessourita neu wimihsoorita, pobl y canŵs Mae r dalaith yn gorwedd rhwng Canolbarth Gorllewinol yr Unol Daleithiau a r De ac yn rhannu nodweddion diwylliannol
 • Mae Gorlelwin Virginia yn dalaith yn nwyrain canolbarth yr Unol Daleithiau, sy n cynnwys Dyffryn Mawr Appalachia yn y dwyrain a r Gwastatir Appalachian
 • Mae Tennessee yn dalaith yn ne canolbarth yr Unol Daleithiau, sy n ymrannu n Ddwyrain, Canolbarth a Gorllewin Tennessee. Yn Nwyrain Tennessee ceir ardal