Back

ⓘ Amser. Cysyniad syn mesur parhad digwyddiadau ar cyfnodau rhyngddynt yw amser. Mae amser yn baramedr sylfaenol i bopeth syn newid – heb newid ni cheir amser, he ..
                                               

Nuangola, Pennsylvania

Bwrdeisdref yn Swydd Luzerne, yn nhalaith Pennsylvania, Unol Daleithiau America yw Nuangola, Pennsylvania. ac fei sefydlwyd ym 1908. Maen ffinio gyda Newport Township, Pennsylvania, Slocum Township, Pennsylvania, Rice Township, Pennsylvania, Dorrance Township, Pennsylvania, Hanover Township.Ceir 9 cylchfa amser yn UDA, ac mae hon yn perthyn ir cylchfa amser a elwir yn: UTC−04:00, Cylchfa Amser y Dwyrain.

Amser
                                     

ⓘ Amser

Cysyniad syn mesur parhad digwyddiadau ar cyfnodau rhyngddynt yw amser.

Mae amser yn baramedr sylfaenol i bopeth syn newid – heb newid ni cheir amser, heb amser ni cheir newid. Mesur y mae amser graddfa newid digwyddiadau. Trwy sefydlu graddfa or fath y mae amser yn ein galluogi i wahaniaethu rhwng yr hyn sydd wedi digwydd, yr hyn syn digwydd ar hyn sydd ar fin digwydd; yr hyn a fu, y sydd ac a fydd.

I sylwedydd cyffredin maen ymddangos fod amser yn llifon gyson i un cyfeiriad yn unig, h. y. or gorffennol ir presennol ac ir dyfodol. Ond, yn ôl damcaniaeth perthnasedd Einstein nid dyna sydd mewn gwirionedd. Er mwyn lleoli digwyddiad yn iawn yn y bydysawd Einsteinaidd rhaid ei ystyried mewn continwwm gofod-amser pedwar dimensiwn.

Yn hanesyddol, roedd mesur amser yn seiliedig ar sylwadau seryddol, sef yr amser syn mynd heibio tra bod y ddaear yn cylchdroi ar ei hechel sef diwrnod neu iddi gwblhau ei chylchdro o gwmpas yr haul sef blwyddyn. Fodd bynnag, mae gwyddoniaeth ddiweddar yn seilio mesur amser ar yr eiliad, a ddiffinnir yn nhermau amlder ymbelydredd arbennig a ryddheir gan isotop diffiniedig cesiwm; gelwir hyn yn gloc cesiwm.

                                     
 • mabwysiadu r un amser safonol, sydd fel arfer yn cael ei alw n amser lleol, yw cylchfa amser lluosog: cylchfaoedd amser cylchfâu amser Amser Safonol Greenwich
 • Amser Haf Prydain a adnabyddir gan amlaf fel BST, o r term Saesneg British Summer Time yw r gyfundrefn amser sy n ychwanegu 1 awr at UTC GMT yn y Deyrnas
 • Mae r term amser Mawrth yn cyfeirio at amser ar y blaned Mawrth yn ogystal â r drefn o gadw amser ar Fawrth a ddyfeiswyd gan NASA a r Sefydliad Goddard
 • Mewn ffiseg, gofod - amser Saesneg: spacetime yw r cysyniadau hynny lle cyfunir amser a gofod yn un ddamcaniaeth, a lle mae sawl model mathemategol yn
 • UTC Amser yn ôl y Cyd - drefniant Byd - eang yw r acronym am y raddfa amser cydlyniedig byd - eang sydd wedi cael ei derbyn fel sylfaen amser gan y mwyafrif
 • wneir am gyflog Mae hamdden yn cael ei chyflawni o fewn amser rhydd a gelwir hefyd yn amser hamdden pan mae pobl yn bodloni u hunain gyda difyrweithiau
 • Chweched nofel ar hugain yng nghyfres y Disgfyd gan Terry Pratchett ydy Lleidr Amser Teitl gwreiddiol Saesneg: Thief of Time, 2001 wedi i haddasu i r Gymraeg
 • Mae r term Treialon Amser i w gael mewn nifer o chwaraeon rasio. Mae unigolyn neu weithiau tîm yn rasio yn erbyn y cloc i gael yr amser cyflymaf am gyflawni
 • o chwarae ychwanegol er mwyn rhoi cyfle i dîm ennill yw amser ychwanegol. Fel rheol mae amser ychwanegol mewn gemau pêl - droed yn cael ei chwarae pan geir
 • Llyfr gan Emyr Lewis yw Amser Amherffaith Dysgu Deud Celwydd yn Tsiec. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2004. Yn 2013 roedd y gyfrol
 • Hunangofiant gan Nigel Owens yw Hanner Amser Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2008. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint. Mae r gyfrol yn adrodd
 • Adnabyddir Treial amser merched ym Mhencampwriaethau Seiclo Ffordd y Byd, UCI fel pencampwriaeth y byd ar gyfer merched yn nisgyblaeth treial amser Cynhelir