Back

ⓘ Cyfeillion y Ddaear. Mudiad amgylcheddol yw Cyfeillion y Ddaear syn bodoli fel rhwydwaith o sefydliadau mewn 75 o wledydd. Rhennir yn grwpiau cenedlaethol syn c ..
Cyfeillion y Ddaear
                                     

ⓘ Cyfeillion y Ddaear

Mudiad amgylcheddol yw Cyfeillion y Ddaear syn bodoli fel rhwydwaith o sefydliadau mewn 75 o wledydd. Rhennir yn grwpiau cenedlaethol syn cydlynu gwirfoddolwyr lleol y werin gwlad. Gweithredir y mudiad ar lefelau rhyngwladol, cenedlaethol, a lleol i ymgyrchu dros ddiogelur amgylchedd ac hyrwyddo cynaladwyedd, i wrthwynebu creulondeb i anifeiliaid ac effaith newid hinsawdd ar y blaned ai phoblogaeth, ac o blaid cyfiawnder cymdeithasol, hawliau dynol a masnach deg. Mae sawl agwedd or mudiad hefyd yn cofleidio gwrth-gyfalafiaeth, y mudiad gwrth-globaleiddio, ac anarcho-gyntefigiaeth neu anarchiaeth werdd. Lleolir yr ysgrifenyddiaeth ryngwladol yn Amsterdam er cydlynu a chefnogi prif ymgyrchoedd Cyfeillion y Ddaear. Pwyllgor gweithredol o gynrychiolwyr etholedig syn llunio polisi ac arolygu gwaith yr ysgrifenyddiaeth. Yr ymgyrchydd Karin Nansen o Wrwgwâi ywr cadeirydd rhyngwladol ers 2016.

Sefydlwyd y garfan gyntaf, Friends of the Earth FOTE yn yr Unol Daleithiau, ym 1969 gan Robert O. Anderson, dyngarwr ac un o feistrir diwydiant olew, i wrthwynebu ynni niwclear. Cyfranodd Anderson $200.000 o arian ei hun i lansior sefydliad, gyda chefnogaeth cyn-weinyddwr y Sierra Club David Brower ar ymgyrchwyr Donald Aitken a Jerry Mander. Amory Lovins oedd y gweithiwr cyntaf, ac efe a sefydlair mudiad yn y Deyrnas Unedig. Datblygodd y rhwydwaith rhyngwladol ym 1971 wrth i gynrychiolwyr o UDA, y DU, Sweden, a Ffrainc gwrdd âi gilydd.

                                     

1. Cyfeillion y Ddaear Cymru

Sefydlwyd Cyfeillion y Ddaear Cymru ym 1984, tair mlynedd ar ddeg wedi sefydlu Cyfeillion y Ddaear DU ym 1971, i ymgyrchu yn benodol yng Nghymru ar faterion amgylcheddol. Mae Cyfeillion y Ddaear Cymrun cyflogi pedwar o bobl sydd wedi eu lleoli yn bennaf yng Nghaerdydd, yn swyddir cyfarwyddwr, yr ymgyrchydd, y swyddog datblygu grwpiau lleol, ar swyddog cyfathrebu. Maen dibynnu ar unigolion am dros 90 y cant oi incwm ac ar gefnogaeth gwirfoddolwyr.

                                     
  • Dathlu r Gymraeg: Cymdeithas Addysg Ewrop y Rhanbarthau Cronfa Glyndŵr Cwlwm Cyhoeddwyr Cymru CYDAG Cyfeillion y Ddaear Coleg Cymraeg Cenedlaethol Cymdeithas
  • y cylchgrawn yn adnabyddedig yn ryngwladol. Sefydlodd Minhinnick Cyfeillion y Ddaear Cymru a Sustainable Wales. Cefnogodd ymgyrch CND Cymru yn 2007 i
  • Knowlton. Yn 2006, daeth yn gyfarwyddwr ymgyrchoedd a chyfathrebu Cyfeillion y Ddaear Cymru. Yn 2008, ymunodd â Llywodraeth Cymru, gan ddod yn ymgynghorydd
  • cynnwys: PAWB Pobl Atal Wylfa - B Cyfeillion y Ddaear CND Barn y gwleidyddion Dywedodd llefarydd ar ran y Blaid Geidwadol wrth y BBC: Mae r Ceidwadwyr Cymreig
  • hefyd gan fudiad Cyfeillion Amgueddfa Ceredigion Lleolir yr amgueddfa ar draws sawl hen adeilad gan gynnwys hen sinema Coliseum y dref. Yn 2017 symudwyd
  • Daeargoel hefyd daearddewiniaeth yw enw dull o ddarogan lle caiff olion ar y ddaear neu batrymau a ffurfiwyd ar ôl taflu dyrneidiau o bridd, cerrig, neu dywod
  • lanio ar draethau islaw r bryniau. Mae r ffilm yn torri o hanes y cyfeillion i ddangos y lladdfa didrugaredd ar benrhyn Gallipoli. Wedi gorffen eu hyfforddiant