Back

ⓘ Enwoliaeth. Athroniaeth yw enwoliaeth syn dal taw enwau yn unig yw cysyniadau cyffredinol ac haniaethol a heb realiti syn cyfateb iddynt. Fei chyferbynnir â rea ..
Enwoliaeth
                                     

ⓘ Enwoliaeth

Athroniaeth yw enwoliaeth syn dal taw enwau yn unig yw cysyniadau cyffredinol ac haniaethol a heb realiti syn cyfateb iddynt. Fei chyferbynnir â realaeth, yr athrawiaeth syn honni fod i gysyniadau hollgyffredinol fodolaeth real. Enwoliaeth oedd un o brif bynciau trafod yr ysgolwyr yn yr Oesoedd Canol, ac yn athrawiaeth a arddelid gan feddylwyr megis William o Ockham. Maen berthnasol i fateroliaeth ac empiriaeth fel ei gilydd ac felly o bwys i athronwyr hyd heddiw.

                                     
  • fodolaeth real sy n annibynnol ar ganfyddiad dynol. Fe i chyferbynnir ag enwoliaeth yr athrawiaeth sy n dal taw enwau yn unig yw cysyniadau cyffredinol ac
  • canlyniadaeth defnyddiolaeth delfrydiaeth dilechdid dirfodaeth empiriaeth enwoliaeth epistemoleg esboniadaeth ffenomen ffenomenoleg Hegeliaeth materoliaeth
  • 1287 1347 neu 1349 Roedd yn athronydd ysgolaidd a sefydlodd ffurf o enwoliaeth gan wadu bod realiti i gysyniadau ac eithrio r pethau unigol a ddynodir
  • po leiaf y nifer o ragdybiaethau. Mae r cysyniad yn tynnu ar agweddau enwoliaeth a rhydwythiaeth. Mae rasel Ockham yn arbennig o bwysig yn athroniaeth
  • broblemau athronyddol, megis y berthynas rhwng ewyllys a deall, realaeth ac enwoliaeth a phrofi bodolaeth Duw. Dylanwadwyd y mudiad cynnar gan draddodiadau