Back

ⓘ Realaeth, athroniaeth. Athroniaeth yw realaeth syn honni fod i gysyniadau hollgyffredinol fodolaeth real syn annibynnol ar ganfyddiad dynol. Fei chyferbynnir ag ..
                                     

ⓘ Realaeth (athroniaeth)

Athroniaeth yw realaeth syn honni fod i gysyniadau hollgyffredinol fodolaeth real syn annibynnol ar ganfyddiad dynol. Fei chyferbynnir ag enwoliaeth, yr athrawiaeth syn dal taw enwau yn unig yw cysyniadau cyffredinol ac haniaethol a heb realiti syn cyfateb iddynt.

                                     
 • Gall realaeth neu ddirweddaeth gyfeirio at: Realaeth athroniaeth Realaeth celfyddyd Realaeth damcaniaeth cysylltiadau rhyngwladol Gwrth - realaeth Realiti
 • Gwybodaeth epistemoleg Haniaeth Metaffiseg Ontoleg Realaeth athroniaeth Sylwedd athroniaeth realiti. Geiriadur Prifysgol Cymru. Adalwyd ar 30 Tachwedd
 • feddwl yng nghyfreitheg yw cyfraith naturiol, positifiaeth gyfreithiol, realaeth gyfreithiol, ac astudiaethau beirniadol y gyfraith. Cyfansoddiad Cyfiawnder
 • Damcaniaeth ym maes cysylltiadau rhyngwladol yw neo - realaeth neu realaeth adeileddol sydd yn ddatblygiad o r traddodiad realaidd. Dyma adwaith gan ysgolheigion
 • cyffredinol ac haniaethol a heb realiti sy n cyfateb iddynt. Fe i chyferbynnir â realaeth yr athrawiaeth sy n honni fod i gysyniadau hollgyffredinol fodolaeth real
 • perthynolaeth Platoniaeth positifiaeth positifiaeth resymegol pragmatiaeth realaeth rheswm rhesymeg rhesymoledd rhesymoliaeth Stoiciaeth trosgynoliaeth ysgolaeth
 • hi n adnabyddus am ei gwaith dylanwadol mewn athroniaeth mathemateg, lle mae hi wedi gweithio ar realaeth a naturiaeth. Ganed Penelope Maddy ar 4 Gorffennaf
 • nifer o broblemau athronyddol, megis y berthynas rhwng ewyllys a deall, realaeth ac enwoliaeth, a phrofi bodolaeth Duw. Dylanwadwyd y mudiad cynnar gan
 • ffisiolegol yw canfyddiad yn y bôn, ond mae ganddo oblygiadau pwysig i athroniaeth a seicoleg. Wrth ganfod yr amgylchedd, rydym yn dewis, trefnu, dehongli
 • aeth i astudio ym Mharis dan Guillaume de Champeaux. Gwrthododd athroniaeth realaeth ei athro mewn cyfres o ddadleuon a enillodd fri iddo fel athronydd
 • Astudiodd athroniaeth seicoleg, ieitheg yr Almaen, a r gyfraith ym mhrifysgolion Innsbruck, Graz, a Vienna. Yn 1949, derbyniodd ei Doethur mewn Athroniaeth o