Back

ⓘ Haniaeth. Peth syn bodoli fel syniad yn unig yw haniaeth. Nid yw haniaethau yn faterol, hynny yw nid ydynt yn bodoli yn nhermau amser nac ychwaith gofod. Fei ch ..
                                     

ⓘ Haniaeth

Peth syn bodoli fel syniad yn unig yw haniaeth. Nid yw haniaethau yn faterol, hynny yw nid ydynt yn bodoli yn nhermau amser nac ychwaith gofod. Fei chyferbynnir â diriaeth a ffenomenau materol.

                                     
 • 10 Ebrill 1813 Fe wnaeth gyfraniadau sylweddol i feysydd ddadansoddi, haniaeth rhifau a mecaneg seryddol. Fe i ganwyd ar y pumed ar hugain o Ionawr, 1736
 • Peth sy n bodoli yn faterol yw diriaeth. Fe i chyferbynnir ag haniaeth a ffenomenau cysyniadol. Realiti neu ddirwedd diriaeth. Geiriadur Prifysgol Cymru
 • haniaethol, ond yn hytrach mae n bodoli mewn math o beth fel syniad, neu haniaeth Mewn athroniaeth, mae a yw gwrthrych yn haniaethol neu n ddiriaethol
 • cysefin 1: tydi 1 ddim yn rhif cysefin neu n rhif cyfansawdd. Defnyddir y symbol i ddynodi lluosi isod, fel yw r arfer mewn algebra a haniaeth rhifau.
 • Diriaeth Epistemoleg Goddrychedd Gwrthrychedd Gwybodaeth epistemoleg Haniaeth Metaffiseg Ontoleg Realaeth athroniaeth Sylwedd athroniaeth realiti
 • neu haniaeth graffiau a thopoleg. Ym 1736, profodd Leonhard Euler nad yw taith o r fath yn bosib lluniodd Euler y broblem yn nhermau haniaeth graffiau
 • Bayesaidd, ar y llaw arall, mae n briodol trin profi rhagdybiaethau fel rhan o haniaeth penderfyniadau, lle ystyrir ein argoelion a chasgliadau blaenorol yn ogystal
 • Datblygodd ddiffiniadau llaw yn llaw â hanes gwyllt celf yn yr 20g. Heriodd haniaeth y syniadau traddodiadol am ffurf a chelfel ffiguraidd. Daeth gysyniadau r
 • Mewn haniaeth rhifau, ffactorau cysefin rhif naturiol hynny yw, cyfanrif positif yw rhifau cysefin sy n ymrannu iddo n union, heb adael gweddill. Ffactorio
 • cyfangiadol neu egwyddor mapiadau cyfangiadol yn ddyfais bwysig mewn haniaeth gofodau metrig mae n sicrhau bodolaeth ac unigrywiaeth pwyntiau sefydlog
 • proses resymegol ydy hanes sydd yn dilyn hynt y triawd: y ddiriaeth, yr haniaeth a r diamod. Mabwysiadodd Marx ac Engels enwau Johann Gottlieb Fichte 1762 1814
 • polynomialau â chyfernodau real yn ffurfio gofod fectoraidd. Mae r lefel yma o haniaeth yn gwneud gofod fectoraidd yn wrthrych defnyddiol mewn sawl canghen o fathemateg