Back

ⓘ Gofod-amser. Mewn ffiseg, gofod-amser ywr cysyniadau hynny lle cyfunir amser a gofod yn un ddamcaniaeth, a lle mae sawl model mathemategol yn plethu drwyi gilyd ..
Gofod-amser
                                     

ⓘ Gofod-amser

Mewn ffiseg, gofod-amser ywr cysyniadau hynny lle cyfunir amser a gofod yn un ddamcaniaeth, a lle mae sawl model mathemategol yn plethu drwyi gilydd. Hyd at 20g roedd gofod 3-dimeniswn yn gysyniad hollol ar wahân ir cysyniad o amser; newidiwyd hynny pan gyhoeddwyd damcaniaeth perthnasedd arbennig Einstein, a ysbrydolodd Hermann Minkowski, yn 1908, i gyfunor ddau mewn cyfuniad o gysyniadau unedig a elwir heddiw yn ofod-amser neun ofod-Minkowski.

Fei disgrifiwyd gan rai gwyddonwyr fel defnydd realaeth the fabric of reality. Maer ddamcaniaeth hefyd wedi cynorthwyor gwyddonydd i symlhau llawer o gysyniadau eraill ynglŷn âr bydysawd, a hynny or enfawr, ir mawr ir bach: o uwchalaethau i fater isatomig. Fel y rhan fwyaf o gysyniadau, gellir ei egluro gyda mathemateg neu drwy ei ddarlunion weledol; efallai mair darlun mwyaf poblogaidd o ofod-amser yw haen denau o rwber ystwyth syn rhoi pan roddir mas arni. Disgyrchiant ywr mas, yn y ddelwedd hon, gyda gofod-amser yn cael ei warpio neu ei blygu.

                                     
  • gyfrol mewn print. Ymuna â r Doctor a Amy wrth iddyn nhw deithio drwy amser a r gofod Ti sy n penderfynu beth sy n digwydd yn y stori. Dewis gyfeiriad a
  • Bond at Hugo Drax, biliwnydd sy n berchennog ar gwmni cynhyrchu llongau gofod Ynghyd â Holly Goodhead, asiant i r CIA sydd hefyd yn ymchwilio i mewn
  • oherwydd iâ. 1849 - Mae r Deyrnas Unedig yn atodi r Punjab. 1971 - Mae prawf gofod Mariner 10 yn pasio r blaned Mercher. 2004 Saith gwlad yn ymuno a NATO
  • ar 20 Gorffennaf 1969, fel rhan o r perwyl ofod Apollo 11. Hedfanodd i r gofod dwywaith, unwaith yn Gemini 12 1966 ac eto ar Apollo 11 yn 1969. Ar ôl
  • Kennedy wedi bod yn allweddol i gyflawniadau r Unol Daleithiau yn y maes Gofod ac hefyd yn denu twristiaid. Mae gan Florida gorsydd mawr. Yr un mwyaf yw
  • electrocemeg yn delio gyda sefyllfaoedd lle gwahanir adweithiau rhydocs mewn gofod neu amser cysylltiedig gan cylched trydanol allanol. Rhydocs Electrolyt Cell
  • cynnwys Damcaniaeth perthnasedd arbennig, Einstein, yn enwedig gofod - amser Minkowski a gofod - gyrofector. Pan sylweddolodd mathemategwyr yn gyntaf eu bod
  • Roberts yn Gyfarwyddwr Rhwydweithiau yn Nghanolfan Hedfan Gofod Goddard, swydd yr oedd ynddo erbyn amser Prosiect Prawf Apollo Soyuz ym mis Gorffennaf 1975.
  • geometrig perffaith mewn gofod tri dimensiwn dyma wyneb pêl cwbwl gron sy n cyfateb yn nhermau dau ddimensiwn i gylch. Fel cylch mewn gofod dau ddimensiwn, diffinnir
  • Y Bydysawd yw cyfanrwydd y gofod ac amser a u cynnwys: holl ffurfiau r planedau, sêr, galaethau, y gofod rhyngalaethog, y gronynnau isatomig lleiaf un

Users also searched:

...
...
...