Back

ⓘ Canolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Cymerodd y Ganolfan gyfrifoldeb llawn am y sector Cymraeg i Oedolion ar 1 Awst 2016. Cyn hynny - ers 2006 - perthyn ir Cano ..
                                     

ⓘ Canolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Cymerodd y Ganolfan gyfrifoldeb llawn am y sector Cymraeg i Oedolion ar 1 Awst 2016. Cyn hynny - ers 2006 - perthyn ir Canolfannau Cymraeg i Oedolion oedd y cyfrifoldeb hwnnw. Mae Llywodraeth Cymru wedi penodi Pwyllgor Craffu iw chynghori yn ei chylch am faterion megis gwerth am arian. Cafodd Efa Gruffudd Jones ei phenodi yn brif weithredwr ym mis Medi 2015 i gychwyn ar ei gwaith ar ddechrau 2016.

Cafodd y Ganolfan ei sefydlu yn sgil sawl adroddiad:

 • Cafodd adroddiad Grŵp Adolygu a benodwyd gan y Llywodraeth ei gyhoeddi ar ddiwedd 2013.
 • Yn gynharach eto, ar 14 Hydref 2011, cyhoeddwyd gwerthusiad gan ymgynghorwyr Old Bell 3 a Dateb ir Llywodraeth.
 • Cyn hynny, ar 23 Ebrill 2013, cyhoeddwyd adroddiad a gomisiynodd y Llywodraeth gan Brifysgol Caerdydd ar Adnoddau, dulliau ac ymagweddau dysgu ac addysgu ym maes Cymraeg i Oedolion.

Ym mis Mai 2015 y penderfynodd Llywodraeth Cymru ddyfarnu grant i Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant i sefydlur endid genedlaethol a argymhellwyd gan y Grŵp Adolygu a gafodd ei enwin Ganolfan yn y diwedd. Maer arian a roddwyd i faes Cymraeg i Oedolion wedi ei gwtogi ers 2014-15 o £11.882.012 i £10.568.711 yn 2016-17.

Ni ddylid cymysgur Canolfannau Cymraeg i Oedolion gydar canolfannau Cymraeg y rhoddwyd £1.500.000 gan y Llywodraeth yn 2015 iw sefydlu. Maen debyg mai ymateb y Llywodraeth oedd hyn i adroddiad arall a edrychodd ar faes Cymraeg i Oedolion ac a argymhellodd sefydlu canolfannau cymdeithasol Cymraeg. Cafodd Canolfannau Cymraeg a Rhwydweithiau Cymdeithasol Oedolion sy’n Dysgu’r Gymraeg: Ymdrechion i Wrthdroi Shifft Ieithyddol mewn Cymunedau cymharol ddi-Gymraeg ei gyhoeddi gan Academi Hywel Teifi ym mis Gorffennaf 2012.

                                     
 • ddysgwyr ar www.learnons4c.co.uk Y Gwybodiadur casgliad o adnoddau Cymraeg a dysgu Cymraeg Mwydro Ynfyd Dedwydd - Mudiad y Dysgwyr Archifwyd 2011 - 09 - 20 yn
 • Mewn Sgwrs â: Heini Gruffudd a Phrif Weithredwr o r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol Efa Gruffudd Jones Erthygl ddwyieithog Lle oeddwn i: Gêm y Steddfod
 • Mae Tŷ r Cymry yn adeilad sy n gweithredu fel canolfan i weithgareddau a sefydliadau Cymraeg yng Nghaerdydd ers yr 1930au. Lleolir Tŷ r Cymry yn 11, Heol
 • Radio Cymru BBC Radio Wales Radio Cymraeg Teledu yng Nghymru Gwefan BBC Cymru Hanes y BBC yng Nghymru BBC Cymru Dysgu Gwefan y BBC adalwyd 11 Tachwedd
 • Gymry o ddechrau r 19g hyd ganol yr 20g. Yng Nghymru r 21g mae plant yn dysgu ac yn cymdeithasu n bennaf yn yr ysgol, fel rheol ysgol gynradd o oed pedwar
 • gweithlu ifanc, hyderus a dwyieithog yn, er mwyn sicrhau bod oedolion ifanc yn dysgu datblygu eu sgiliau personol a chymdeithasol ac yn magu hyder wrth ddefnyddio r
 • ffigyrau Cyfrifiad 2011 fod 8.9 o boblogaeth Merthyr yn siarad Cymraeg erbyn hyn. Mae Canolfan a Theatr Soar wedi ei lleoli yng nghanol y dref, ac yn gartref
 • Dyma restr o lyfrau Cymraeg sy n ymwneud ag Deunydd addysgol. Mae r prif restr, yngŷd â ffynhonnell y gronfa ddata hon, i w canfod yma. Rhannwyd y rhan
 • Dyma restr o lyfrau Cymraeg sy n ymwneud ag Deunydd addysgol. Mae r prif restr, yngŷd â ffynhonnell y gronfa ddata hon, i w canfod yma. Rhannwyd y rhan
 • hynny. Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin wedi sefydlu Canolfan Hywel Dda yn Hendy - gwyn ar Daf sy n cynnwys canolfan ddehongli a gardd i goffáu r cyngor gwreiddiol