Back

ⓘ Deddf yr Amgylchedd, Cymru, 2016. Mesur Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw Deddf yr Amgylchedd 2016 a ddaeth i rym ar 21 MAwrth 2016. Rhoddodd y Ddeddf hon nifer o ..
Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016
                                     

ⓘ Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016

Mesur Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw Deddf yr Amgylchedd 2016 a ddaeth i rym ar 21 MAwrth 2016. Rhoddodd y Ddeddf hon nifer o ddeddfau cynllunio a rheoli adnoddau naturiol Cymru yn eu lle, fel eu bod yn fwy adnewyddadwy, yn cysylltu gydai gilydd yn fwy effeithiol ac fel bod y corff syn eu gweithredu, sef Cyfoeth Naturiol Cymru yn medru bod yn fwy pro-actif yn hytrach nag yn ymateb wedir digwyddiad.

                                     

1. Rhannau

Mae gan y Ddeddf saith rhan:

 • Rhan 4: Casglu a gwaredu gwastraff
 • Rhan 5: Meithrinfeydd ar gyfer cregynbysgod
 • Rhan 7: Gorlifiad ac erydu arfordirol
 • Rhan 3: Codi tâl am fagiau plastig mewn siopau
 • Rhan 1: Rheolaeth fwy adnewyddadwy or adnoddau naturiol
 • Rhan 6: Trwyddedu morol
 • Rhan 2: Newid hinsawdd
                                     
 • Mawrth 2016 Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol Cymru 2016 dccc 4, 21 Mawrth 2016 Deddf Lefelau Staff Nyrsio Cymru 2016 dccc 5, 21 Mawrth 2016 Deddf Casglu
 • Deddf Llywodraeth Cymru 1998, a oedd yn ymateb i Refferendwm datganoli i Gymru, 1997. Mae r Cynulliad a Llywodraeth Cymru yn ddau gorff ar wahân - yr
 • Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Vaughan Gething Gweinidog yr Amgylchedd Ynni a Materion Gwledig : Lesley Griffiths Y Gweinidog Tai a Llywodraeth
 • is - Ysgrifennydd Seneddol Gwladol Cymru cyn cael ei ddyrchafu i rôl is - Ysgrifennydd Gwladol Seneddol yn Adran yr Amgylchedd Bwyd a Materion Gwledig. Ymddiswyddodd
 • Tywysog Cymru Seisnig cyntaf i fedru siarad tipyn bach o Gymraeg. Prif erthygl: Daearyddiaeth Cymru Crëwyd patrwm o 13 o siroedd yng Nghymru ar ôl Deddf Uno
 • 75 o blaid. Pasiwyd Deddf yr Alban yn 1998 i greu Senedd yr Alban, gyda phwerau dros faterion megis amaeth, addysg, yr amgylchedd iechyd, y gyfraith
 • ddarparu gwasanaethauː addysg, gwaith cymdeithasol, cadwraeth yr amgylchedd a thraffyrdd. O dan yr haen hwn ceir cynghorau cymuned dirprwyir rhai cyfrifoldebau
 • hefyd â gwleidyddiaeth ehangach yr Undeb Ewropeaidd. Prif erthygl: Cynulliad Cenedlaethol Cymru Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw r corff datganoledig sy n