Back

ⓘ Therapi Gwybyddol Ymddygiadol, CBT. Therapi seicolegol yw Therapi Gwybyddol Ymddygiadol sy’n gallu helpu pobl i reoli eu problemau trwy newid eu ffordd o feddwl ..
Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT)
                                     

ⓘ Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT)

Therapi seicolegol yw Therapi Gwybyddol Ymddygiadol sy’n gallu helpu pobl i reoli eu problemau trwy newid eu ffordd o feddwl ac ymddwyn. Fel arfer caiff ei ddefnyddio i drin unigolyn sy’n dioddef o bryder ac iselder. Hefyd gall CBT fod o ddefnydd ar gyfer problemau iechyd meddwl a chorfforol eraill.

Mae CBT yn gweithio ar y cysylltiadau rhwng eich meddyliau gwybyddiaeth, ymddygiad a theimladau. Maen dysgu unigolion sut i adnabod a mynd i’r afael â’u problemau yn y fan a’r lle, yn hytrach nag yn y gorffennol. Mae’n destun astudiaethau helaeth, ac mae tystiolaeth ei fod yn gweithio, yn enwedig mewn perthynas ag iselder a phryder.

Yn draddodiadol, cyfres o sesiynau unigol gyda seicolegydd oedd CBT.

                                     
  • mawr Fel arfer bydd meddygon yn cynnig cwnsela hunangymorth ar - lein, rhagnodi cwrs o Therapi Gwybyddol Ymddygiadol CBT a neu ragnodi meddyginiaeth.
  • yn gyfyngedig ond gall meddyginiaeth gwrthiselder SSRI a therapi Gwybyddol Ymddygiadol CBT bod yn effeithiol yn trin BDD. Annog delwedd corff positif
  • gael pobl i gadarnhau pethau i chi Efallai y cewch gynnig Therapi Gwybyddol Ymddygiadol CBT gan ddefnyddio techneg o r enw ataliaeth ymateb i amlygiad