Back

ⓘ Model biofeddygol. Maer model biofeddygol syn gyffredin yn niwylliannaur gorllewin wedi esblygu or cynsail o gadwr gweithlun ffit i weithion gynhyrchiol’ trwy d ..
                                     

ⓘ Model biofeddygol

Maer model biofeddygol syn gyffredin yn niwylliannaur gorllewin wedi esblygu or cynsail o gadwr gweithlun ffit i weithion gynhyrchiol’ trwy drin anhwylderaun effeithiol wrth iddyn nhw ymgodi, ac er bod ymarfer meddygol modern yn dechrau mabwysiadu llawer o nodweddion mwy holistig yr ymagwedd WHO, maen dal i fod yn seiliedig i raddau helaeth ar ddiagnosio a thrin’ ac ymagwedd sefydliadol a danategir drwy gymhwysor dull gwyddonol a phrofion clinigol, ac mae sector anferth or economin dibynnu ar y model sefydliadol hwn. Gwelir cryfderaur model biofeddygol yn ei sail wyddonol – maen gymharol hawdd adrodd am, monitro a mesur cynnydd yn nhermaur niferoedd o farwolaethau a gwellhad, y niferoedd o oriau gweithio a gollir neu a arbedir. Caiff triniaethau eu cyfiawnhau ar sail y dystiolaeth wrthrychol hon ar gost gymharol. Gellir cynnal gwerthusiad or gost yn erbyn y budd mewn ffordd syml, fel y bydd yn haws torri i lawr ar wariant gwastraffus.

Gwelir gwendidaur ymagwedd fiofeddygol yn ei methiant i fynd ir afael â lles cydol oes. Felly byddir yn mynd ir afael ag ymarferion gwael ddim ond yn nhermaur maen prawf ffitrwydd i weithio’. Rhoddir ond ychydig o werth i ymagwedd holistig at iechyd, meddygaeth draddodiadol neu therapïau amgen, i raddau helaeth oherwydd natur oddrychol, anecdotaidd y sail dystiolaethol ir dulliau hyn. Gellir canfod bod cleifion yn dioddef yn seicolegol or ymagwedd amhersonol a sefydliadol hon, ac mae llawer yn ceisio therapyddion amgen.

Users also searched:

...
...
...