Back

ⓘ Ganglion. Clwstwr o gelloedd nerfol ywr ganglia neu grŵp o gelloedd cyrff nerfol sydd wediu lleoli yn y system nerfol awtonomig ar system synhwyraidd. Maer gang ..
Ganglion
                                     

ⓘ Ganglion

Clwstwr o gelloedd nerfol ywr ganglia neu grŵp o gelloedd cyrff nerfol sydd wediu lleoli yn y system nerfol awtonomig ar system synhwyraidd. Maer ganglia yn lletya celloedd cyrff nerfau afferol a nerfau echddygol.

Mae pseudoganglion yn edrych fel ganglia, ond mae ganddo ffibrau nerf yn unig ac nid oes ganddo gyrff celloedd nerfol.

                                     

1. Strwythur

Maer ganglia yn cynnwys yn bennaf strwythurau somata a dendritig syn cael eu bwndelu neu eu cysylltu. Maer ganglia yn aml yn cydgysylltu â ganglia arall i ffurfio system gymhleth o ganglia a elwir yn plexws. Maer ganglia yn darparu pwyntiau cyfnewid a chysylltiadau cyfryngol rhwng gwahanol strwythurau niwrolegol yn y corff, megis y systemau nerfol ymylol a chanolog.

Ymhlith y fertebratau mae yna dri prif grŵp o ganglia:

 • Ganglia awtonomig syn cynnwys celloedd cyrff y nerfau awtonomig.
 • Ganglia gwreiddiau dorsal a elwir hefyd yn ganglia sbinol syn cynnwys celloedd cyrff y niwronau synhwyraidd afferol.
 • Ganglia nerf cranial syn cynnwys celloedd cyrff y niwronau nerf cranial.

Yn y system nerfol awtonomig, gelwir ffibrau or system nerfol ganolog ir ganglia yn ffibrau preganglionig, tra gelwir y rhai or ganglia ir organ effaithor yn ffibrau postganglionig.

                                     

1.1. Strwythur Ganglia gwaelodol

Maer term "ganglia" yn cyfeirio at y system nerfol ymylol.

Fodd bynnag, yn yr ymennydd rhan or system nerfol ganolog, maer "ganglia gwaelodol" yn grŵp o niwclysau syn gysylltiedig âr cortex, y thalamws a choesyn yr ymennydd, syn gysylltiedig ag amrywiaeth o swyddogaethau: rheolaeth dros symudiadau, gwybyddiaeth, emosiynau, a dysg.

Yn rhannol oherwydd yr amwysedd hwn, maer Terminologia Anatomica yn argymell defnyddior term niwclews sylfaenol yn hytrach na ganglia gwaelodol; fodd bynnag, ni chafodd y defnydd hwn ei fabwysiadu yn gyffredinol.

                                     

1.2. Strwythur Pseudoganglia

Mae pseudoganglion yn dewychiad o brif ran neu fongorff y nerf syn edrych fel ganglia ond mae yna ffibriau nerf yn unig ac nid oes celloedd cyrff nerfol.

Ceir hyd ir Pseudoganglia yn y cyhyr teres lleiaf ar nerf rheiddiol.

                                     
 • gelloedd nerfol celloedd derbyn ffoto, celloedd deubegwn a chelloedd ganglion o fewn i r retina, tra fod y retina cyfan yn cyfeirio at yr haenau hyn
 • Clustlif serebro - sbinol Echelin serebro - sbinol Ffroenlif serebro - sbinol Ganglion serebro - sbinol Gwasgedd serebro - sbinol Hylif serebro - sbinol CSF Meningitis
 • wythnos datblygiad y ffoetws, ac wedi i gyfansoddi o acsonau celloedd ganglion retinaidd a chelloedd glial mae n ymestyn o r disg optig i r ciasma optig ac
 • lymffau submandibular. Mae r nerf tympani chorda o nerf yr wyneb trwy r ganglion is - dafodol yn secretomotor ac yn darparu cyflenwad parasympathetig i r
 • weithiau o fewn celloedd eraill yn y dorsal root, y nerfau cranial neu ganglion heb i r un symtom ddod i r amlwg. Flynyddoedd yn ddiweddarach, gall y
 • gan y nerf glossopharyngeal. Mae ffibrau cydymdeimlad postganglionig o ganglion cydymdeimladol ceg y groth yn cyrraedd y chwarren fel esgyrn nerf periarterial
 • ymennydd â ganglion mawr isod yr oesoffagws, ac o r fan hon rhed nerf fentrol ddwbl ar hyd y corff. Mae gan linyn y nerf hon un ganglion i bob un o i
 • ac yn anfon eu signalau trwy niwrodrosglwyddydd i brif niwronau clyw y ganglion troellog. Mae r celloedd gwallt yn organ y Corti yn cael eu tiwnio i amlder
 • integral component of postsynaptic membrane Prosesau biolegol sympathetic ganglion development cell differentiation semaphorin - plexin signaling pathway