Back

ⓘ Set, mathemateg. Mewn mathemateg, mae set yn gasgliad o wrthrychau gwahanol, a ystyrir fel gwrthrych. Er enghraifft, maer rhifau 2, 4, a 6 yn unedau unigryw wrt ..
Set (mathemateg)
                                     

ⓘ Set (mathemateg)

Mewn mathemateg, mae set yn gasgliad o wrthrychau gwahanol, a ystyrir fel gwrthrych. Er enghraifft, maer rhifau 2, 4, a 6 yn unedau unigryw wrth eu hystyried ar wahân, ond pan gânt eu hystyried ar y cyd, mewn grŵp, maent yn ffurfio set sengl o dri, a gaiff ei sgwennu fel {2.4.6}. Maer cysyniad o set yn un o feysydd craidd mathemateg. Fei datblygwyd ar ddiwedd y 19g ac mae theori set, bellach, yn rhan anhepgor o fathemateg. Yn y byd addysg, addysgir pynciau elfennol y theori set megis diagramau Venn yn y blynyddoedd cynnar, tra bod cysyniadau mwy cymhleth yn cael eu haddysgu fel rhan o radd prifysgol.

Cafodd y gair Almaeneg am set, sef menge, ei fathu gan Bernard Bolzano, un o arloeswyr y maes hwn, yn ei lyfr Paradocsaur Anfedirol Paradoxien des Unendlichen ; 1851.

                                     

1. Disgrifio setiau

Ceir dwy ffordd o ddisgrifio aelodau o set. Un ffordd yw trwy ddefnyddio rheol neu ddisgrifiad semantig:

A ywr set y mae ei aelodau yn y pedwar cyfanrif positif cyntaf. B yw set o liwiau baner Ffrengig.

Yr ail ffordd yw trwy estyniad - hynny yw, gan restru pob aelod or set oddi fewn i gromfachau gwefus:

C = {4, 2, 1, 3} D = {glas, gwyn, coch}.

Yn aml, gellir dewis rhwng y naill neur llall. Yn yr enghreifftiau uchod, er enghraifft, A = C a B = D.

                                     
 • damcaniaeth rhif. Er mwyn egluro sylfeini mathemateg datblygwyd meysydd rhesymeg mathemategol a theori set Mae rhesymeg fathemategol yn cynnwys astudiaeth
 • mathemateg set gyda nifer meidraidd o elfennau yw set feidraidd. Yn anffurfiol, ma hefyd yn set y gellir, yn mewn egwyddor gyfri pob elfen o r set
 • mathemateg set gyda nifer meidraidd o elfennau yw set feidraidd. Yn anffurfiol, ma hefyd yn set y gellir, yn mewn egwyddor gyfri pob elfen o r set
 • Mae rhesymeg fathemategol yn is - faes o fewn mathemateg sy n archwilio cymhwysedd rhesymeg ffurfiol i fathemateg. Mae ganddo gysylltiadau agos â metamathemateg
 • Mewn mathemateg mae modrwy yn un o r strwythurau algebraidd sylfaenol a ddefnyddir mewn algebra haniaethol. Mae n cynnwys set sydd â dau weithred deuaidd
 • Mewn mathemateg mae cyfanrifau yn rhifau cyfan nid ffracsiynau o set o rifau naturiol a rhifau negatif: . - 3, - 2, - 1, 0, 1, 2, 3, . Mae 21, 4
 • cyfrif. Mae prifoledd cardinality unrhyw set feidraidd, felly, yn rhif naturiol: y nifer o elfennau yn y set Ar y llaw arall, mae rhifau prifol trawsfeidraidd
 • Mewn mathemateg mae cyfwng real yn set o rifau real sy n gorwedd rhwng dau rif yn y set ac sydd hefyd wedi i gynnwys yn y set Er enghraifft, mae r
 • gyda r wireb ddewis. Saesneg set theory. Encyclopædia Britannica. Adalwyd ar 8 Awst 2016. Saesneg An Introduction to Set Theory gan William A. R. Weiss
 • Mewn mathemateg ac yn benodol theori set mae r rhifau aleff yn gyfres o rifau a ddefnyddir i gynrychioli r prifoledd cardinality, neu faint setiau
 • Cyfeiria r erthygl isod at y cysyniad o rif trefnol mewn mathemateg bur. Ar gyfer y geiriau am drefnolion mewn gwahanol ieithoedd, gw. Trefnol ieithyddiaeth
 • Mewn mathemateg cyflwynwyd y syniad o linell neu linell syth gan fathemategwyr ganrifoedd yn ôl i gynrychioli gwrthrychau syth heb fawr o drwch a heb