Back

ⓘ Athroniaeth Farcsaidd. Athroniaethau sydd yn tynnu ar fateroliaeth hanesyddol Karl Marx, neu ar syniadau economaidd a gwleidyddol Marcsiaeth, yw athroniaeth Far ..
Athroniaeth Farcsaidd
                                     

ⓘ Athroniaeth Farcsaidd

Athroniaethau sydd yn tynnu ar fateroliaeth hanesyddol Karl Marx, neu ar syniadau economaidd a gwleidyddol Marcsiaeth, yw athroniaeth Farcsaidd.

Ymysg y datblygiadau ar Athroniaeth Farcsaidd mae Ysgol Frankfurt a welwyd esblygu syniadaeth Farcsaidd at gymdeithas mwy cymleth a chynnil yr 20g.

                                     
  • cymhwyso theori dewis rhesymegol ac unigolyddiaeth fethodolegol at athroniaeth Farcsaidd Mae nifer o ysgolheigion a Marcswyr wedi rhoi r llach ar seiliau
  • economaidd - gymdeithasol yw ymwybyddiaeth o ddosbarth. Mae n agwedd o athroniaeth Farcsaidd a damcaniaethau adain - chwith eraill, sy n ymdrin â r berthynas rhwng
  • batrwm materoliaeth hanesyddol sydd yn hawl i athroniaeth Farcsaidd Yn ôl y ddealltwriaeth Farcsaidd o hanes y ddynolryw a grym gwleidyddol ac economaidd
  • ffocws y cylch, gellir cynnwys Theodor Adorno Athroniaeth Cymdeithaseg Stephen Herbert Marcuse athroniaeth Leo Löwenthal llenyddiaeth, cymdeithaseg
  • Althusser 16 Hydref 1918 22 Hydref 1990 sydd yn nodedig am gyfuno athroniaeth Farcsaidd ag adeileddaeth. Ganed yn Birmandreis, Algeria Ffrengig heddiw
  • Athroniaeth hanes neu ddull hanesyddiaeth Farcsaidd yw materoliaeth hanesyddol sydd yn seiliedig ar fateroliaeth ddilechdidol. Fel methodoleg faterolaidd
  • 1923 Hanes ac Ymwybyddiaeth o Ddosbarth Datblygodd Lukács syniadaeth Farcsaidd a oedd yn debycach i fydolwg athronyddol a diwylliannol nac i ddadansoddiad
  • yn ceisio cyfuno athroniaeth ac hanesyddiaeth Farcsaidd â gwyddorau cymdeithas, yn enwedig economeg, hanes, cymdeithaseg, athroniaeth gymdeithasol, a seicdreiddiad
  • pleidiau hynny yn Farcsaidd - Leninaidd, ond ceir yn ogystal gomiwnyddion sy n gwrthod dysgeidiaeth Lenin ac sy n dilyn athroniaeth chwyldroadwyr eraill
  • Ideoleg Farcsaidd yw Trotscïaeth neu Trotsgïaeth sy n adlewyrchu egwyddorion gwleidyddol ac economaidd Leon Trotsky 1879 1940 yn enwedig ei ddamcaniaeth