Back

ⓘ Meddwl grŵp. Ffenomen seicolegol syn digwydd o fewn i grŵp o bobl yw meddwl grŵp ; maer dyhead am harmoni neu gydymffurfiaeth yn arwain at wneud penderfyniadau ..
                                     

ⓘ Meddwl grŵp

Ffenomen seicolegol syn digwydd o fewn i grŵp o bobl yw meddwl grŵp ; maer dyhead am harmoni neu gydymffurfiaeth yn arwain at wneud penderfyniadau afresymol neu gamweithredol. Mae aelodaur grŵp yn ceisio lleihau effaith gwrthdaro a chyrraedd penderfyniad ar y cyd heb asesiad beirniadol o wahanol safbwyntiau. Gwneir hynny trwy atal safbwyntiau anghydsyniol ac ynysu eu hunain rhag dylanwadau allanol.

                                     

1. Nodweddion

Mae meddwl grŵp yn gwneud i unigolion osgoi codi materion dadleuol neu gynnig datrysiadau amgen, ac maen arwain at golli creadigrwydd, unigrywiaeth a meddwl annibynnol mewn unigolion. Mae deinameg camweithredol y grŵp "y grŵp mewnol" yn creu "rhith o anhyglwyfedd" gor-sicrwydd bod y penderfyniad cywir wedii wneud. Mae gan y grŵp lawer gormod o feddwl oi allu ei hun wrth wneud penderfyniadau ac yn meddwl yn rhy isel o allu ei wrthwynebwyr "y grŵp allanol". Ymhellach, gall meddwl grŵp arwain at weithredoedd dad-ddyneiddiol yn erbyn y grŵp allanol.

Mae ffactorau rhagflaenol fel undod grŵp, strwythur grŵp diffygiol, a chyd-destun amgylchiadol e.e. panig cymunedol yn dylanwadu ar y tebygolrwydd o feddwl grŵp yn effeithio ar y proses o wneud penderfyniadau.

Dyfais seicoleg gymdeithasol yw meddwl grŵp, ond maen ymestyn yn eang ac yn dylanwadu ar lenyddiaeth ym meysydd astudiaethau cyfathrebu, gwyddor gwleidyddiaeth, rheolaeth, a theori trefniadaethol, yn ogystal ag agweddau pwysig o ymddygiad gwyrdröedig cwltiau crefyddol.

Dywedir weithiau bod meddwl grŵp yn digwydd o fewn i grwpiau naturiol yn y gymdeithas. Gall esbonio, er enghraifft, gwahaniaethau gydol oes yn ffordd o feddwl pobl syn arddel gwahanol safbwyntiau gwleidyddol e.e. "ceidwadaeth" a "rhyddfrydiaeth" yng nghyd-destun gwleidyddol yr UDA neu fuddion tybiedig gweithio fel aelod o dim neu weithio yn unigol. Fodd bynnag, nid ywr cydymffurfiaeth sahbwyntiau hwn o fewn i grwp yn gysylltiedig gyda gwneud penderfyniadau bwriadol ar y cyd, ac efallai bod y duedd i gytuno rhwng aelodau unigol or grŵp yn well esboniad ohono.

Cafodd y rhan fwyaf or ymchwil cychwynnol ar feddwl grŵp ei gynnal gan Irving Janis, seicolegydd o Brifysgol Yale. Cyhoeddodd Janis gyfrol ddylanwadol yn 1972, a adolygwyd yn 1982. Defnyddiodd Janis drychineb Baer Moch y methiant i gipio Ciwba Castro yn 1961 ar ymosodiad Siapaniaidd ar Pearl Harbor yn 1941 fel y ddwy brif astudiaeth achos. Mae astudiaethau diweddarach wedi asesu ac ailffurfio ei fodel meddwl grŵp.

                                     
  • ddysgu cydweithredol yw gwaith grŵp gyda r nod o wella sgiliau personol myfyrwyr megis sgiliau cyfathrebu, cydweithio, a meddwl critigol yn ogystal â galluogi
  • sesiynau grŵp neu deulu. Mae rhai secotherapyddion wedi u hyfforddi fel seiciatryddion neu seicolegwyr sy n delio gyda phroblemau r meddwl Dibyniaeth
  • Sefydlwyd gwefan meddwl org fis Tachwedd 2016, a chaiff ei redeg gan grŵp bach o wirfoddolwyr er mwyn ceisio mynd i r afael â r diffyg gwybodaeth cyfrwng
  • Term gwyddonol am broses y meddwl yw gwybyddiaeth h.y. sut mae bodau dynol yn canfod, cofio, dysgu a meddwl am wybodaeth. Amrywia r defnydd o r term
  • hefyd wedi cadeirio y grŵp trawsbleidiol ar nyrsio a bydwreigiaeth, y grŵp trawsbleidiol ar iechyd meddwl ac yn gyd - gadeirydd y grŵp trawsbleidiol ar anabledd
  • Bosnieg yn rhan o r grŵp o ieithoedd De Slafonaidd a elwir wrth yr enw Serbo - Croateg, sydd hefyd yn cynnwys Croateg a Serbeg. Arferid meddwl am Serbo - Croateg
  • Jones, Aled Hughes aelod o r grŵp Cowbois Rhos Botwnnog, a Sion Owen aelod o r grwpiau Bob a Madre Fuqueros. Pala - Meddwl yn Ôl EP - 2006 Cowbois Rhos
  • rhan o r grŵp o ieithoedd De Slafonig a elwir wrth yr enw Serbo - Croateg, sydd hefyd yn cynnwys Croateg, Bosnieg a Montenegreg. Arferid meddwl am Serbo - Croateg
  • Mhrifysgol Caergrawnt lle mae n bennaeth ar y prosiect uniad meddwl a mater o fewn grŵp ymchwil Theori Mater Cyddwysedig. Saesneg Tudalen Gartref Brian