Back

ⓘ Pridd. Gall pridd fod yn olau fel tywod neu yn frowngoch, yn ysgafn a sych neu yn drwm ac yn wlyb a gall gynnwys cerrig mân, gronynnau bach caled sef tywod, dar ..
Pridd
                                     

ⓘ Pridd

Gall pridd fod yn olau fel tywod neu yn frowngoch, yn ysgafn a sych neu yn drwm ac yn wlyb a gall gynnwys cerrig mân, gronynnau bach caled sef tywod, darnau o blanhigion a phowdwr mân fel blawd. Os oes llawer o dywod ynddo bydd yn bridd ysgafn ond os gyda llawer o flawd bydd yn gleiog a thrwm. Bydd pridd tywodlyd yn naturiol yn sych gan nad ywr tywod yn dal y dwr. Ar y llaw arall bydd pridd cleiog yn dal gormod o ddŵr.

                                     
 • gangen o wyddoniaeth pridd yr ail yw edaffoleg, sef effaith y pridd ar blanhigion, ffwng ac organebau byw eraill. Mae pridd yn allweddol ar gyfer bywyd:
 • Drama Gymraeg gan Aled Jones Williams ydy Pridd Perfformiwyd yn wreiddiol gan Theatr Genedlaethol Cymru yn 2013 a chyfarwyddwyd gan Sara Lloyd. Fe enillodd
 • Cyfrol o gerddi gan Islwyn Edwards yw O r Pren i r Pridd Gwasg Gwynedd a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1986. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print. Rhestr
 • gynradd y dref yn mynychu ysgolion Cymraeg. Deillia enw r dref o Pont y tŷ pridd Yn ôl hanes lleol, safai tŷ traddodiadol wedi ei wneud o bren, gwrysg
 • Gwyddor amaethyddol sy n ymwneud â rheoli pridd a chynhyrchu cnydau yw agronomeg. Mae arbrofion yr agronomegwr yn canolbwyntio ar amrywiaeth o ffactorau
 • teulu r grug Mae tua 4000 o rywogaethau, gan gynnwys grug, rhododendronau, asaleâu, llus a llygaeron. Maen nhw n tyfu mewn pridd asidig gan amlaf.
 • fo pridd yn dirlawn ac yn cael ei adael i ddraenio dywedir fod yn dal ei gynhwysydd maes. Mesurir hyn mewn milimetrau. Dyma r llif dŵr trwy r pridd Mae r
 • Mesolithig Oes Newydd y Cerrig Neolithig Maen hir Cylch cerrig Cylch pridd Bedd pydew Carnedd Cofadail hengor e.e. Côr y Cewri Cromlech Siambr gladdu
 • roddid ar ei ben ac weithiau gellir gweld y cromlechi neu garnedd pan fo r pridd a oedd unwaith yn eu gorchuddio wedi erydu gan y gwynt a r glaw. Mae cromlechi
 • tua 500 mlynedd. Ar adegau, mae iddynt gerrig ymylfaen isel i gynnal y pridd mewn siâp cylch, ond ni ddylid eu cymysgu gyda math arall o garneddau sef
 • Pridd asidaidd a geir yn nhwndra a thaiga Canada yw muskeg. Mae n ffurfio tir cors mawnog a migwynnaidd a ddraenir yn wael. Mae haen o iâ parhaol oddi
 • gan Plethyn Blas y Pridd Golau Tan Gwmwl Rhown Garreg ar Garreg Teulu r Tir Caneuon Gwerin i Blant Byw a Bod Drws Agored Blas y Pridd Golau Tan Gwmwl Seidir