Back

ⓘ Hiclys alpaidd. Math o blanhigyn, di-flodau, ac un o lysiaur afu yw Hiclys alpaidd. O ran tacson, maen perthyn i urdd y Jungermanniales, o fewn y dosbarth Junge ..
                                     

ⓘ Hiclys alpaidd

Math o blanhigyn, di-flodau, ac un o lysiaur afu yw Hiclys alpaidd. O ran tacson, maen perthyn i urdd y Jungermanniales, o fewn y dosbarth Jungermanniopsida.

Nid yw’r rhywogaeth hon i’w chanfod yng Nghymru.

Maer Hiclys alpaidd ar Hiclys joergensen yn edrych yn hynod o debyg iw gilydd. Mae gan y ddau: ddail ceugrwm, syn troi ar i fyny ychydig, maen nhwn sgleiniog, yn gochddu tywyll ac yn tyfu mewn sypiau rhydd. Yn wir, hyd at 2005 credwyd mai un rhywogaeth oeddent, ond erbyn hyn gwyddys mai A. alpinum ywr rhywogaeth fwy cyffredin, mwy gydag egin rhwng 1 a 2 mm o led, a bod A. joergensenii yn blanhigyn ychydig bach yn llai gydag egin hyd at 1 mm o led. Er fod y lled yn wahanol maer goesynnau tuar un faint: tua 5 i 10 cm, felly mae Hiclys joergensenii yn amlwg yn fwy main.

Hiclys alpaidd yw un o aelodau prinnaf y mat hepatig gogleddol. dim ond yn y gogledd-orllewin o dir mawr yr Alban mae iw ganfod. Maen tyfu ymysg creigiau neu o dan y grug ar ardaloedd sydd wediu draenion dda, gerllaw llethrau llaith, serth, syn wynebur gogledd neur dwyrain, yn aml uwchlaw llynnoedd.

                                     

1. Llysiaur afu

Planhigion anflodeuol bach or rhaniad Marchantiophyta yw llysiaur afu. Defnyddir y term "lysiaur afu" am un planhigyn, neu lawer. Erbyn 2019 roedd tua 6.000 o rywogaethau wedi cael eu hadnabod gan naturiaethwyr. Feu ceir ledled y byd, mewn lleoedd llaith gan amlaf. Mae gan lawer ohonynt goesyn a dail ac maent yn debyg i fwsoglau o ran golwg.

Mae rhai rhywogaethau iw cael yng Nghymru; gweler y categori yma.

                                     
  • rywogaethau tebyg yw Hiclys alpaidd A. alpinum ac A. joergensenii ond mae gan y ddau ddail cymharol fyrrach ac ehangach nag Hiclys donn A. donnianum
  • Nid yw r rhywogaeth hon i w chanfod yng Nghymru. Mae r Hiclys Joergensen a r Hiclys alpaidd yn edrych yn hynod o debyg i w gilydd. Mae gan y ddau: ddail