Back

ⓘ Hiclys Joergensen. Math o blanhigyn, di-flodau, ac un o lysiaur afu yw Hiclys Joergensen. O ran tacson, maen perthyn i urdd y Jungermanniales, o fewn y dosbarth ..
                                     

ⓘ Hiclys Joergensen

Math o blanhigyn, di-flodau, ac un o lysiaur afu yw Hiclys Joergensen. O ran tacson, maen perthyn i urdd y Jungermanniales, o fewn y dosbarth Jungermanniopsida.

Nid yw’r rhywogaeth hon i’w chanfod yng Nghymru.

Maer Hiclys Joergensen ar Hiclys alpaidd yn edrych yn hynod o debyg iw gilydd. Mae gan y ddau: ddail ceugrwm, syn troi ar i fyny ychydig, maen nhwn sgleiniog, yn gochddu tywyll ac yn tyfu mewn sypiau rhydd. Yn wir, hyd at 2005 credwyd mai un rhywogaeth oeddent, ond erbyn hyn gwyddys mai A. alpinum ywr rhywogaeth fwy cyffredin, mwy gydag egin rhwng 1 a 2 mm o led, a bod A. joergensenii yn blanhigyn ychydig bach yn llai gydag egin hyd at 1 mm o led. Er fod y lled yn wahanol maer goesynnau tuar un faint: tua 5 i 10 cm, felly mae Hiclys joergensenii yn amlwg yn fwy main.

                                     

1. Cynefin

Ei gynefin yw tir heb ei ddraenio h.y. gwlyptir fel rhostir neu fawnogydd, ond weithiau, fei ceir ar lechweddau creigiog. Nid yw mor brin ar Hiclys alpaidd, yn enwedig yn y Cairngorms a gorllewin yr Alban.

                                     

2. Llysiaur afu

Planhigion anflodeuol bach or rhaniad Marchantiophyta yw llysiaur afu. Defnyddir y term "lysiaur afu" am un planhigyn, neu lawer. Erbyn 2019 roedd tua 6.000 o rywogaethau wedi cael eu hadnabod gan naturiaethwyr. Feu ceir ledled y byd, mewn lleoedd llaith gan amlaf. Mae gan lawer ohonynt goesyn a dail ac maent yn debyg i fwsoglau o ran golwg.

Mae rhai rhywogaethau iw cael yng Nghymru; gweler y categori yma.

                                     
  • Nid yw r rhywogaeth hon i w chanfod yng Nghymru. Mae r Hiclys alpaidd a r Hiclys joergensen yn edrych yn hynod o debyg i w gilydd. Mae gan y ddau: ddail