Back

ⓘ Cylch cnwd. Mae cylch cnwd neu ffurfiant cnwd yn batrwm a greir drwy wastadu cnwd, fel arfer grawnfwyd. Cafodd y term ei ddyfeisio gyntaf yn gynnar yn y 1980au ..
Cylch cnwd
                                     

ⓘ Cylch cnwd

Mae cylch cnwd neu ffurfiant cnwd yn batrwm a greir drwy wastadu cnwd, fel arfer grawnfwyd. Cafodd y term ei ddyfeisio gyntaf yn gynnar yn y 1980au gan Colin Andrews. Mae cylchoedd cnwd wedi eu disgrifio gan Taner Edis, athro ffiseg ym Mhrifysgol Talaith Truman, fel pob achos sydd "o fewn yr ystod o beth a wneir trwy gast ". Maedamcaniaethwyr ymylol yn awgrymu bod achosion naturiol neu darddiad arall-fydol i gylchoedd cnwd. Maer damaniaethau hyn yn cynnwys corwyntoedd a mellt, gweithgaredd anifeiliaid, magneteg, a ffenomenau paranormal neu estron. Serch hynny, nid oes unrhyw dystiolaeth wyddonol ar gyfer esboniadau or fath, ac mae pob cylch cnwd yn gyson ag achosiaeth ddynol.

Gwelwyd cynnydd sylweddol yn nifer y cylchoedd cnwd or 1970au ymlaen. Maer rhai yn honni bod y pamffled newyddion a gyhoeddwyd yn 1678 o dan y pennawd The Mowing-Devil: or, Strange News Out of Hartfordshire yn enghraifft hanesyddol o gylch cnwd. Fodd bynnag, nid ywr ymchwilydd i gylchoedd cnwd, Jim Schnabel, yn ystyried ei fod yn gynsail hanesyddol oherwydd ei fod yn disgrifior coesynnau fel rhai wediu torri yn hytrach nau plygu.

Ychydig iawn o astudiaethau gwyddonol a gafwyd ohonynt. Nid yw cylchoedd yn y Deyrnas Unedig yn cael eu dosbarthu ar hap ar draws y dirwedd ond maent yn ymddangos yn agos at ffyrdd, ardaloedd o boblogaeth ganolig i ddwys a henebion treftadaeth ddiwylliannol, fel Côr y Cewri neu Avebury. Ym 1991, cymerodd dau gyfreithiwr, Doug Bower and Dave Chorley, glod am greu nifer o gylchoedd ledled Lloegr ar ôl i ymchwilydd ddisgrifio un ou cylchoedd fel rhywbeth amhosibl iw wneud â llaw.

Caiff ffurfiannau fel arfer eu creu dros nos, er y dywedir bod rhai wedi ymddangos yn ystod y dydd. Yn wahanol i gylchoedd neu ffurfiannau cnwd, gall gweddillion archeolegol achosi olion cnwd yn y caeau mewn siapiau cylchoedd a sgwariau, ond nid ydynt yn ymddangos dros nos, ac maent bob amser yn yr un mannau bob blwyddyn.

                                     
  • ddefnyddio cryman. Dynoda r cynhaeaf ddiwedd y cyfnod tyfu, neu r cylch tyfu ar gyfer cnwd penodol, a gwna hyn y tymor hwn yn ffocws ar gyfer dathliadau tymhorol
  • allforiwyd holl gynnyrch arall y tir i Brydain a i hymerodraeth. Pan fu r cnwd tatws methu bu r Gwyddelod marw. Collodd Iwerddon hanner ei boblogaeth trwy
  • Am hyn, mae rowlio gwair yn awgrymu amaeth dwys â r perwyl o gynhyrchu cnwd swmpus. Y byddai unrhyw trwch o wair uwchben planhigion hen borfa yn eu mygu