Back

ⓘ Craig. Mewn daeareg mae craig neu greigiau yn globynfaen naturiol wedi ei ffurfio o fwynau. Cânt eu dosbarthu yn greigiau igneaidd syn cael eu ffurfio gan llosg ..
                                               

Craig-y-Dinas

                                               

Firefox

                                               

Tŷ Glas

Gallai Tŷ Glas gyfeirio at: Gorsaf reilffordd Tŷ Glas, syn gwasanaethu ardaloedd Llanisien ar Mynydd Bychan yng Nghaerdydd Y Tŷ Glas, swyddfa weithredol a chartref swyddogol Arlywydd Gweriniaeth Corea Craig Tŷ Glas, safle carnedd ymylfaen ydy Craig Tŷ Glas, yn Llangynog, Powys

Craig
                                     

ⓘ Craig

Mewn daeareg mae craig neu greigiau yn globynfaen naturiol wedi ei ffurfio o fwynau. Cânt eu dosbarthu yn greigiau igneaidd syn cael eu ffurfio gan llosgfynyddoedd, creigiau gwaddod a chreigiau metamorffig. Creigiau metamorffig yw creigiau igneaidd neu waddodol wediu newid gan wres neu wasgfa. Creigiau syn dod or gofod y tu hwnt ir ddaear yw Sêr gwib.

Gellir dosbarthu creigiau yn greigiau crynion, neu hen greigiau a chreigiau newydd, yn ogystal.

Gweddillion anifeiliaid a phlanhigion mewn creigiau yw ffosilau.

                                     

1. Mathau o Greigiau

Mathau o Greigiau Igneaidd

 • Rhyolitau
 • Doleryt
 • Microdiorite
 • Peridotit
 • Dïorit
 • Creigiau crisialaidd
 • Basalt
 • Gwenithfaen e.e. Microgwenithfaen gwyn

Mathau o Greigiau Gwaddod

 • Tywodfeini e.e. Hen Dywodfaen Coch
 • Siâl
 • Cerrig llaid
 • Calchfaen e.e. Calchfaen carbonifferaidd
 • Glo
 • Graenfaen
 • Sialc
 • Callestr neu fflint

Mathau o Greigiau Metamorffig

 • Carreg las
 • Marmor
 • Llechfaen e.e. Llechau duon
                                     
 • Bryn yn ne Gwynedd yw Craig yr Aderyn neu Craig y Deryn ar lafar sy n codi o lefel y môr i uchder o dros 250 medr ar lethrau deheuol Dyffryn Dysynni
 • Pentref bychan ym Mrycheiniog, de Powys yw Craig - y - nos. Mae n gorwedd ar y draffordd A4067 tua 2 filltir i r gogledd o Abercraf yng Nghwm Tawe Uchaf.
 • Sirol Conwy, ar arfordir gogledd Cymru, yw Craig - y - don. Yn ogystal mae n rhan o blwyf Llanrhos. Mae Craig - y - don yn cynnwys arfordir a i rhodfa môr ar
 • 52.04 N 4.29 W 52.04 - 4.29 Craig Gwrtheyrn. Craig Gwrtheyrn Craig Gwrtheyrn, Llanfihangel - ar - Arth Mae Craig Gwrtheyrn yn fryngaer Geltaidd sy n
 • nhalaith Virginia, Unol Daleithiau America yw Craig County. Cafodd ei henwi ar ôl Robert Craig Sefydlwyd Craig County, Virginia ym 1851 a sedd weinyddol
 • nhalaith Oklahoma, Unol Daleithiau America yw Craig County. Cafodd ei henwi ar ôl Granville Craig Sefydlwyd Craig County, Oklahoma ym 1907 a sedd weinyddol
 • Craig wrth droed Pumlumon Fawr ar ochr ffordd yr A44, ger Eisteddfa Gurig, Ceredigion, yw Craig Elvis sydd â graffito arni yn darllen ELVIS Un noson
 • Aderyn a rhywogaeth o adar yw Pibydd craig sy n enw gwrywaidd enw lluosog: pibyddion craig a adnabyddir hefyd gyda i enw gwyddonol Calidris ptilocnemis
 • Aderyn a rhywogaeth o adar yw Crec craig sy n enw gwrywaidd enw lluosog: creciau craig a adnabyddir hefyd gyda i enw gwyddonol Cercomela fusca yr