Back

ⓘ Cyngor Cefn Gwlad Cymru, oedd awdurdod gofal am fywyd gwyllt yng Nghymru hyd at 31 Mawrth 2013. Roedd yn gorff a noddwyd gan Lywodraeth Cymru ac yn gweithredu f ..
                                     

ⓘ Cyngor Cefn Gwlad Cymru

Cyngor Cefn Gwlad Cymru, oedd awdurdod gofal am fywyd gwyllt yng Nghymru hyd at 31 Mawrth 2013. Roedd yn gorff a noddwyd gan Lywodraeth Cymru ac yn gweithredu fel corff ymgynghorol statudol gydar amcan o warchod prydferthwch naturiol a bywyd gwyllt.

Fei gyfunwyd gydar Comisiwn Coedwigaeth ac Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru i ffurfio Cyfoeth Naturiol Cymru, un corff yn rheoli amgylchedd ac adnoddau naturiol Cymru, ar 1 Ebrill 2013

Mae gan Gymru dri Pharc Cenedlaethol a phum Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol. Cyngor Cefn Gwlad Cymru sydd ar hawl i ddynodi Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol yng Nghymru.

                                     
  • Chefn Gwlad 1981 am ei fod yn cynnwys bywyd gwyllt neu nodweddion daearyddol neu dirffurfiau o bwysigrwydd arbennig. Gwefan Cyngor Cefn Gwlad Cymru bellach
  • Chefn Gwlad 1981 am ei fod yn cynnwys bywyd gwyllt neu nodweddion daearyddol neu dirffurfiau o bwysigrwydd arbennig. Gwefan Cyngor Cefn Gwlad Cymru bellach
  • Chefn Gwlad 1981 am ei fod yn cynnwys bywyd gwyllt neu nodweddion daearyddol neu dirffurfiau o bwysigrwydd arbennig. Gwefan Cyngor Cefn Gwlad Cymru bellach
  • Chefn Gwlad 1981 am ei fod yn cynnwys bywyd gwyllt neu nodweddion daearyddol neu dirffurfiau o bwysigrwydd arbennig. Gwefan Cyngor Cefn Gwlad Cymru bellach
  • Chefn Gwlad 1981 am ei fod yn cynnwys bywyd gwyllt neu nodweddion daearyddol neu dirffurfiau o bwysigrwydd arbennig. Gwefan Cyngor Cefn Gwlad Cymru bellach
  • Chefn Gwlad 1981 am ei fod yn cynnwys bywyd gwyllt neu nodweddion daearyddol neu dirffurfiau o bwysigrwydd arbennig. Gwefan Cyngor Cefn Gwlad Cymru bellach
  • Chefn Gwlad 1981 am ei fod yn cynnwys bywyd gwyllt neu nodweddion daearyddol neu dirffurfiau o bwysigrwydd arbennig. Gwefan Cyngor Cefn Gwlad Cymru bellach
  • Chefn Gwlad 1981 am ei fod yn cynnwys bywyd gwyllt neu nodweddion daearyddol neu dirffurfiau o bwysigrwydd arbennig. Gwefan Cyngor Cefn Gwlad Cymru bellach
  • Chefn Gwlad 1981 am ei fod yn cynnwys bywyd gwyllt neu nodweddion daearyddol neu dirffurfiau o bwysigrwydd arbennig. Gwefan Cyngor Cefn Gwlad Cymru bellach
  • pysgodfeydd, cynefynoedd, biosfferau a bioamrwyiaeth. Cyngor Cefn Gwlad Cymru ffurfiwyd yn 1991 pan ranwyd y Cyngor Cadwraeth Natur yn gynghorau newydd ar gyfer