Back

ⓘ Gerwyn Williams. Mae Gerwyn Wiliams yn fardd Cymraeg a enillodd y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Nedd ar cyffiniau 1994. Magwyd ef yn Llangefni ac yn y ..
Gerwyn Williams
                                     

ⓘ Gerwyn Williams

Mae Gerwyn Wiliams yn fardd Cymraeg a enillodd y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Nedd ar cyffiniau 1994.

Magwyd ef yn Llangefni ac yn y Trallwng. Astudiodd yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Aberystwyth lle graddiodd yn y Gymraeg. Cafodd swydd fel darlithydd yn y Gymraeg yng Mhrifysgol Bangor lle mae bellach yn Athro. Bun un o olygyddion Taliesin rhwng 1993 a 1998. Ers 2009, ef yw golygydd Cyfres y Meddwl ar Dychymyg Cymreig a gyhoeddir gan Wasg Prifysgol Cymru.

                                     

1. Gweithiau

 • Tir Newydd: Agweddau ar Lenyddiaeth Gymraeg ar Ail Ryfel Byd 2005
 • Rhyddid y Nofel gol. 1999
 • Colli cyswllt 1984
 • Tafarn tawelwch 2003
 • Tynnu gwaed 1983
 • Rhwng y Cwn ar Brain 1988
 • Y rhwyg: arolwg o farddoniaeth Gymraeg ynghylch y Rhyfel Byd Cyntaf 1993
 • Cydion dynn 1997
 • Rhyddid y nofel golygydd 1999
 • Tir neb: rhyddiaith Gymraeg ar Rhyfel Byd Cyntaf 1996
 • Gorau Cyfarwydd: Detholiad o Ddarlithoedd ac Ysgrifau Beirniadol Bedwyr Lewis Jones 2002
                                     
 • Cyfrol o gerddi gan Gerwyn Williams yw Tafarn Tawelwch. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2003. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.
 • Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn y Babell Lên datgelodd y bardd a r Athro Gerwyn Williams i Emyr Jones gyfieithu rhannau o Gwaed Gwirion o lyfr Saesneg Hell
 • erthyglau am y nofel Gymraeg yw Rhyddid y Nofel a olygwyd gan gan Gerwyn Williams Gwasg Prifysgol Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1999. Yn 2013
 • 1976 a 1996, yn ogystal â detholiad o uchafbwyntiau r gyfres ym 1998. Gerwyn Williams Darlunio r tir cyflawn: amlinellu cyd - destun ar gyfer cyfres Beirdd
 • anghytuno gyda Nesta Wyn Jones a Gerwyn Williams Nesta Wyn Jones yn unig ddewisodd gerdd Tudur Dylan, gyda Gerwyn Williams yn rhoi ei awdl yn gydradd gydag
 • Mary Annes Payne - Hogyn Syrcas Elfyn Pritchard - Pan Ddaw r Dydd...? Gerwyn Williams - Tafarn Tawelwch T. Robin Chapman - Rhywfaint o Anfarwoldeb - Bywgraffiad
 • Glyn Jones - Y Dewin a cherddi eraill Paul Griffiths - Arian Parod Gerwyn Williams - Y rhwyg : arolwg o farddoniaeth Gymraeg ynghylch y Rhyfel Byd Cyntaf
 • Dreftadaeth Kate Roberts Rhiannon Thomas, Y Cymro Ionawr 6 1992, t. 6. Gerwyn Williams Traed ar y Sgrîn Barn 350 Mawrth 1992, tt. 18 32. Gwahanol Weddau
 • Williams Ryan Davies, Stewart Jones ac Olwen Rees. Williams Gerwyn Hydref 2013 Y Sgets a Gadd ei Gwrthod, Rhifyn 609. Barn. URL Williams Gerwyn
 • Dafydd Rowlands Yr Aradr, 6 1995 152 - 201 Ioan Williams Nofel Cerdd Mae Theomemphus yn Hen yn Gerwyn Wiliams, gol., Rhyddid y Nofel 1999 238 - 245
 • Yasser Arafat, Shimon Peres ac Yitzhak Rabin Cadair: Emyr Lewis Coron: Gerwyn Williams Medal Ryddiaeth: Robin Llywelyn, O r Harbwr Gwag i r Cefnfor Gwyn Gwobr
 • y pum aelod gwreiddiol, Ifan Davies llais, gitâr Ifan Ywain gitâr Gerwyn Murray gitar fâs, llais Huw Ynyr allweddellau, llais a Tom Ayres drymiau
 • Llyfr y Flwyddyn: Cymraeg: Gerwyn Wiliams - Tir Neb: Rhyddiaith Gymraeg a r Rhyfel Byd Cyntaf Saesneg: Siân James - Not Singing Exactly Gwobr Llenyddiaeth