Back

ⓘ Carbon. Elfen gemegol yn y tabl cyfnodol yw carbon, gydar symbol C ar rhif atomig 6. Fela aelod o Elfen Grŵp 14, maen anfetel gyda sawl alotrop yn bodoli o dan ..
Carbon
                                     

ⓘ Carbon

Elfen gemegol yn y tabl cyfnodol yw carbon, gydar symbol C ar rhif atomig 6. Fela aelod o Elfen Grŵp 14, maen anfetel gyda sawl alotrop yn bodoli o dan dymheredd a gwasgedd safonol, gan gynnwys: graffit, diemwnt a ffwlerenau. Graffit ywr ffurf sefydlog, gyda diemwnt yn ffurf cyfarwydd arall syn dangos sefydlogrwydd cinetig, ond maen newid i raffit o dan gwres uchel iawn. Mae ganddo briodweddau amrywiol iawn: mae diamwnd yn dryloyw a graffid yn ddu fel glo. Diamwnd ywr deunyd caletaf syn bodoli ar wyneb y ddaear ac ar y llaw arall, mae graffid yn feddal - fel plwm pensil yn gadael ei ôl ar bapur; ystyr gwreiddiol "graffid" ydy "γράφω" neu "ysgrifen". Ar y naill law: prin fod diamwnd yn dargludo trydan, ond mae gan graffin a charbon nanotiwb,ar y llaw arall, y gallu i ddargludo gwres yn well nag unrhyw ddeunydd arall. Un elfen, ond y ddau begwn eithaf, mewn sawl ffordd.

Ceir tri isotop naturiol, gyda 12 C a 13 C yn sefydlog a 14 C yn ymbelydrol efo hanner oes o tua 5.730 years. Maen un or cyfansoddion prin hynny y gwyddom amdano ers cyn cof.

Maer ffwlerenau yn alotropau anarferol sydd newydd cael eu darganfod dros yr ugain mlynedd diwethaf, ar un mwyaf cyfarwydd yr C 60 syn bodoli fel sffêr o atomau o garbon yn debyg ir patrwm ar wyneb pêl pêl-droed.

Mae pob alotrop o garbon yn solid o dan amgylchiadau arferol, gyda graffid y mwyaf sefydlog. Maen wrthiannol i gemegau, ac angen tymeredd uchel iawn i adweithio gydag ocsigen. Cyflwr ocsidiad mwyaf cyffredin carbon mewn cyfansoddion anorganig ydy +4, er y ceir +2 mewn carbon monocsid

Ffynhonnell mwyaf carbonau anorganig ydy calchfaen, dolomidau a charbon deuocsid, ond ceir cyflenwad mawr ohono mewn defnyddiau organig: glo, mawn, olew ayb. Mae carbon yn ffurfio llawer iawn o gyfansoddion - mwy nar un elfen arall - gyda dros deg miliwn wediu disgrifion wyddonol, hyd yma 2014, rhan fechan iawn or cyfansoddion posib, theoretig.

                                     
 • Mae Carbon deuocsid CO2 yn gyfansoddyn cemegol sydd wedi ei greu gan ddwy atom ocsigen ac un atom carbon wedi u bondio n gofalent. Mae n nwy ar dymheredd
 • carbon sef y ffordd mae atomau carbon yn cael eu hailgylchu yn yr amgylchedd biosffer, geosffer, hydrosffer ac atmosffer ar y ddaear. Mae carbon ym
 • nhalaith Montana, Unol Daleithiau America yw Carbon County. Cafodd ei henwi ar ôl carbon Sefydlwyd Carbon County, Montana ym 1895 a sedd weinyddol y sir
 • nhalaith Pennsylvania, Unol Daleithiau America yw Carbon County. Cafodd ei henwi ar ôl glo. Sefydlwyd Carbon County, Pennsylvania ym 1843 a sedd weinyddol
 • yn nhalaith Utah, Unol Daleithiau America yw Carbon County. Cafodd ei henwi ar ôl carbon Sefydlwyd Carbon County, Utah ym 1894 a sedd weinyddol y sir
 • nhalaith Wyoming, Unol Daleithiau America yw Carbon County. Cafodd ei henwi ar ôl glo a ac carbon Sefydlwyd Carbon County, Wyoming ym 1868 a sedd weinyddol
 • Mae Carbon monocsid CO yn nwy di - liw, diarogl ac yn ddi - flas ac ychydig yn llai dwys nag aer. Mae crynodiad uchel ohono n wenwynig, er fod ychydig llai
 • o ddyddio gwrthrychau organig drwy ddefnyddio priodweddau carbon - 14 14C yw dyddio carbon neu Dyddio radiocarbon. Mae 14C yn isotop ymbelydrol. Datblygwyd
 • Mae Carbon deuocsid CO2 yn nwy hynod bwysig yn atmosffer y Ddaear. Mae n 0.04 400 rhan allan o filiwn o r atmosffer. Er mai cymharol isel yw r cryodiad
 • byd - eang. Mae r ymateb i r broblem o ôl troed carbon yn cynnwys cynlluniau gosod yn erbyn carbon neu leihau r carbon drwy ddatblygu cunlluniau amgen megis ynni
 • Dinas yn Carbon County, yn nhalaith Utah, Unol Daleithiau America yw East Carbon Utah. ac fe i sefydlwyd ym 1973. Ceir 9 cylchfa amser yn UDA, ac mae
 • Daleithiau America yw Carbon Township, Pennsylvania. Mae ganddi arwynebedd o 18.6 Ceir nifer o bobl nodedig a anwyd o fewn ardal Carbon Township, gan gynnwys: