Back

ⓘ Cadwraeth. Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig SDGA neu SoDdGA Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol AOHNE Parciau Cenedlaethol Ardaloedd Cadwraeth Arb ..
                                               

Ffordd-las

                                               

Cadnant

Mae Cadnant yn enw lle pur cyffredin yng Nghymru. Gallai gyfeirio at: Sir Conwy Afon Cadnant, un o lednentydd Afon Merddwr Cadnant, Conwy ardal cadwraeth Ynys Môn Afon Cadnant, afon ym Môn ceir sawl afon fach arall or un enw hefyd Dinas Cadnant, bryngaer ger Porthaethwy ym Môn Coed Cadnant, SoDdGA ym Môn Cwm Cadnant, cymuned ym Môn

                                     

ⓘ Cadwraeth

 • Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig SDGA neu SoDdGA
 • Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol AOHNE
 • Parciau Cenedlaethol
 • Ardaloedd Cadwraeth Arbennig AGA
 • Safleoedd Daearegol Rhanbarthol Pwysig SDRhP
 • Ardaloedd Gwarchod Arbennig
                                     
 • amgylchedd. Yn ôl Undeb Cadwraeth y Byd IUCN mae tua 40 o rywogaethau mewn perygl. Mae gan lawer o wledydd ddeddfau cadwraeth yn gwarchod rhai o r rhywogaethau
 • mae Natura 2000 yn rhan o Emerald Network y Confensiwn Bern Confensiwn Cadwraeth Bywyd Gwyllt a Chynefinoedd Naturiol Mae r Cydbwyllgor Gwarchod Natur
 • Dyma Restr o Ardaloedd Cadwraeth Arbennig yng Nghymru yn nhrefn yr wyddor. Aber Dyfrdwy yn rhannol yn Lloegr Afon Dyfrdwy a Llyn Tegid Afon Eden - Cors
 • Safle natur sy n dod dan lefel isaf cadwraeth yng ngwledydd Prydain yw Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig SDGA neu SoDdGA Mae n dynodi safle sydd
 • wedi u dosbarthu i 9 categori yn ôl niferoedd, prinder, cadwraeth ayb. Llwybr yr Arfordir Cadwraeth Gwefan www.marinespecies.org adalwyd 4 Mai 2014 Safonwyd
 • wedi u dosbarthu i 9 categori yn ôl niferoedd, prinder, cadwraeth ayb. Llwybr yr Arfordir Cadwraeth Gwefan www.marinespecies.org adalwyd 4 Mai 2014 Safonwyd
 • wedi u dosbarthu i 9 categori yn ôl niferoedd, prinder, cadwraeth ayb. Llwybr yr Arfordir Cadwraeth Gwefan www.marinespecies.org adalwyd 4 Mai 2014 Safonwyd
 • wedi u dosbarthu i 9 categori yn ôl niferoedd, prinder, cadwraeth ayb. Llwybr yr Arfordir Cadwraeth Gwefan www.marinespecies.org adalwyd 4 Mai 2014 Gwefan
 • wedi u dosbarthu i 9 categori yn ôl niferoedd, prinder, cadwraeth ayb. Llwybr yr Arfordir Cadwraeth Gwefan www.marinespecies.org adalwyd 4 Mai 2014 Safonwyd
 • Statws cadwraeth unrhyw rywogaeth yw r tebygrwydd y gallai r rhywogaeth honno wynebu difodiant. Y mwyaf adnabyddus o r rhestri statws cadwraeth yw Rhestr
 • wedi u dosbarthu i 9 categori yn ôl niferoedd, prinder, cadwraeth ayb. Llwybr yr Arfordir Cadwraeth Gwefan www.marinespecies.org adalwyd 4 Mai 2014 Gwefan