Back

ⓘ Treial Amser. Maer term Treialon Amser iw gael mewn nifer o chwaraeon rasio. Mae unigolyn yn rasio yn erbyn y cloc i gael yr amser cyflymaf am gyflawni cwrs pen ..
Treial Amser
                                     

ⓘ Treial Amser

Maer term Treialon Amser iw gael mewn nifer o chwaraeon rasio. Mae unigolyn yn rasio yn erbyn y cloc i gael yr amser cyflymaf am gyflawni cwrs penodedig. Dyma o ble y dawr term Ffrangeg: Contre-la-montre, yn llythrennol yn erbyn y cloc, y term Saesneg: yw Time Trial a caiff hwn ei fyrhaun aml i TT.

Ym myd seiclo, er enghraifft, maen arferol i glybiau amatur ddal Treialon Amser ar y ffordd agored 10 milltir yn draddodiadol, gyda Treial Amser 25 milltir rwan ac yn y man yn wythnosol yn ystod y tymor rasio rhwng mis Mawrth a Medi, anfonir cystadleuwyr i ffwrdd gydag ysbaid 60 eiliad rhwng pob un fel arfer. Cyfeirir at rhain fel Dechreuon Ysbaid. Gall treial amser hefyd fod yn ras seiclo trac neu ar y ffordd, ac weithiau bydd yn rhan o Ras Sawl Cam, megis y Tour de France.

Mae rasys tebyg, yn erbyn y cloc, ymosod amser, yn bodoli mwn nifer o emau fideo.

Yng nghystadleuthau sgïo traws gwlad a biathlon, caiff sgïwyr eu hanfon allan gydag ysbaid o 30 i 60 eiliad rhwng pob un.

Yn nhreialon amser rhwyfo, caiff y cychod eu hanfon allan gyda ysbaid o 10 i 20 eiliad rhwng pob un, gelwir rhain fel arfer yn "rasys pen."

                                     

1. Gweler Hefyd

 • Biathlon
 • Treial Amser Bushy Park
 • Treial Amser ar y trac
 • Ymosod amser
 • Ras pen
 • Sgïo traws gwlad
 • Treial Amser Tîm
 • Treial Amser Unigol
 • Tour de France
 • Treial Amser Ynys Manaw
                                     
 • Adnabyddir Treial amser merched ym Mhencampwriaethau Seiclo Ffordd y Byd, UCI fel pencampwriaeth y byd ar gyfer merched yn nisgyblaeth treial amser Cynhelir
 • Adnabyddir Treial amser dynion ym Mhencampwriaethau Seiclo Ffordd y Byd, UCI fel pencampwriaeth y byd ar gyfer dynion yn nisgyblaeth treial amser Cynhelir
 • Mae Pencampwriaethau Cenedlaethol Treial Amser y CTT yn bencampwriaethau Prydeinig sydd yn cael eu rhedeg yn annibynnol o gorff llywodraethu British Cycling
 • Delir Pencampwriaethau Cenedlaethol Treial Amser Prydain yn flynyddol. Gwobrwyir yr enillwyr gyda chrys symboliadd, un wen gyda streip glas a streip coch
 • Rhestrir isod enillwyr Pencampwriaethau Cenedlaethol Treial Amser Gwlad Belg. Cynhalir y pencampwriaethau yn flynyddol. Cyn enillwyr dynion - Cycling
 • Cynhalwyd treial amser ffordd merched Gemau Olympaidd yr Haf 2008 ar 13 Awst ar y Cwrs Seiclo Ffordd Trefol. Canlyniadau r ras
 • Cynhalwyd treial amser ffordd dynion Gemau Olympaidd yr Haf 2008 ar 13 Awst ar y Cwrs Seiclo Ffordd Trefol. Canlyniadau r ras
 • eiliad. Mae Dangerfield wedi Cynyrchioli Prydain ym Mhencampwriaethau Treial Amser y Byd yn yr Iseldiroedd yn 1998: Llydaw yn 2000 Portiwgal, 2001 ac
 • Rhestir isod enillwyr Pencampwriaethau Cenedlaethol Treial Amser Ffrainc mewn amryw o ddosbarthiadau. Delir y pencampwriaethau rhain yn flynyddol. Sefydlwyd
 • mewn Treialon Amser mae hefyd yn bencampwr yr Iseldiroedd yn y disgyblaeth hwn ac enillodd fedal efydd ym Mhencampwriaeth Treial Amser y Byd 2007. 2002