Back

ⓘ Amgylchedd. Maer term amgylchedd yn cyfeirio at y pethau byw a difywyd i gyd syn bodoli yn naturiol ar y ddaear neu ar ran ohoni. Maer term yn cynnwys dwy gydra ..
                                               

Jamie Margolin

Mae Jamie Margolin yn ymgyrchydd cyfiawnder hinsawdda a fun gyd-gyfarwyddwraig cydweithredol Zero Hour. Mae Margolin wedi uniaethu fel lesbiad ac yn siarad yn agored am ei phrofiadau fel person LGBT. Mae hi wedi ysgrifennu ar gyfer amryw o gyfryngau, megis CNN a Huffington Post. Nododd hefyd ei bod yn Iddewig ac yn Latinx.

Amgylchedd
                                     

ⓘ Amgylchedd

Maer term amgylchedd yn cyfeirio at y pethau byw a difywyd i gyd syn bodoli yn naturiol ar y ddaear neu ar ran ohoni. Maer term yn cynnwys dwy gydran allweddol:

 • Adnoddau naturiol cyffredinol a ffenomenau corfforol sydd heb ffiniau clir, megis awyr, dŵr a hinsawdd, yn ogystal ag ynni, ymbelydredd, gwefr trydanol a magnetedd, nad ydynt yn tarddu o weithgaredd dynol.
 • Unedau cyflawn tirweddol syn gweithio fel systemau naturiol heb ymyriad sylweddol gan fodau dynol, gan gynnwys planhigion, anifeiliaid, creigiau ac ati, yn ogystal âr ffenomenau naturiol syn digwydd y tu mewn iw ffiniau.

Gellir cyferbynnur amgylchedd naturiol âr amgylchedd adeiledig, syn cynnwys yr ardaloedd a chydrannau y dylanwadir yn drwm arnynt gan fodau dynol. Ystyrir ardal ddaearyddol i fod yn amgylchedd naturiol os ydyr effaith ddynol wedi ei chadw dan lefel gyfyngedig. Maer lefel hon yn dibynnu ar y cyd-destun penodol, felly maen newid yn ôl yr ardal ar cyd-destun. Y term anial, ar y llaw arall, syn cyfeirio at ardaloedd sydd heb ymyriad gan fodau dynol o gwbl neu sydd ag ychydig iawn o ymyriad.

                                     

1. Y Byd Bregus

Yn ystod y blynyddoedd dwethaf, mae gwyddonwyr wedi taflu golau ar rai materion amgylcheddol syn achosi pryder. Rydym oll yn gyfarwydd âr materion amgylcheddol hyn megis cynhesu byd eang a haen yr oson syn cael eu harddangos yn y cyfryngau yn aml. Maer dosbarth hwn yn cynnwys gwybodaeth am y problemau, y gwyddoniaeth ynghylch y problemau a hefyd y datrysiadau.

                                     
 • Amgylchedd Cymru Saesneg: Environment Agency Wales sy n gorff gweithredol heb fod yn rhan o r llywodraeth. Mae n rhan o Asiantaeth yr Amgylchedd ac
 • am ddiogelu r amgylchedd cynhyrchiad a safonau bwyd, amaeth, pysgota, a chymunedau gwledig yn y Deyrnas Unedig yw Adran yr Amgylchedd Bwyd a Materion
 • Mesur Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw Deddf yr Amgylchedd Cymru 2016 a ddaeth i rym ar 21 MAwrth 2016. Rhoddodd y Ddeddf hon nifer o ddeddfau cynllunio
 • Pwrpas cadwraeth yw cadw iechyd yr amgylchedd a u forestydd, pysgodfeydd, cynefynoedd, biosfferau a bioamrwyiaeth. Cyngor Cefn Gwlad Cymru ffurfiwyd yn
 • Mae r hawl i amgylchedd iach neu r hawl i amgylchedd cynaliadwy ac iach yn hawl ddynol a hyrwyddir gan sefydliadau hawliau dynol a sefydliadau amgylcheddol
 • eu hailgylchu yn yr amgylchedd biosffer, geosffer, hydrosffer ac atmosffer ar y ddaear. Mae carbon ym mhob ran o r amgylchedd Fel carbon deuocsid
 • Arllwysiad olew yw r term a ddefnyddir am olew yn cael ei golli i r amgylchedd oherwydd damwain neu gamgymeriad. Fel rheol, defnyddir y term am olew yn
 • Saesneg Hinsawdd Cymru, Y Swyddfa Dywydd Eginyn erthygl sydd uchod am yr amgylchedd Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato Eginyn erthygl sydd uchod
 • fod hyd at dau bâr o adenydd ganddynt hefyd. Mae pryfed yn byw ymhob amgylchedd ar y ddaear, er mai dim ond ychydig o rywogaethau ohonynt sy n byw yn