Back

ⓘ Cors Caron. Cors yng nghanolbarth Ceredigion yw Cors Caron, hefyd Cors Goch Glan Teifi. Saif ar lan Afon Teifi ychydig ir gogledd o dref Tregaron, wedi ei rhann ..
Cors Caron
                                     

ⓘ Cors Caron

Cors yng nghanolbarth Ceredigion yw Cors Caron, hefyd Cors Goch Glan Teifi. Saif ar lan Afon Teifi ychydig ir gogledd o dref Tregaron, wedi ei rhannu rhwng cymunedau Tregaron ac Ystradmeurig.

Maen un or ddwy gyforgors fwyaf yng Nghymru; Cors Fochno ywr llall. Llunir cyforgorsydd mewn mannau lle mae dŵr yn casglu oherwydd traeniad gwael. Ffurfir mawn, gan fod diffyg ocsigen yn arafu pydriad y defnyddiau planhigol. Bydd ymgasgliad y mawn yn codi arwyneb y gors uwchben y tir oi chwmpas i ffurfio llun cromen. Ceir tair cromen fel hyn yng Nghors Caron, gydag Afon Teifi yn llifo rhyngddynt.

Ar ddiwedd yr Oes Iâ ddiwethaf, ffurfiwyd llyn yma, ac wedi ir argae naturiol oedd yn dal y dŵr gael ei fylchu, troes yn gors a dechreuodd mawn ffurfio. Ar un adeg roedd y trigolion lleol yn torri mawn or gors ar gyfer tanwydd.

Maer gors, sydd tua 800ha o arwynebedd, yn warchodfa natur. Ganed James Kitchener Davies gerllawr gors.

                                     
  • Genau r Glyn a Llangynfelyn. Mae n un o r ddwy gyforgors fwyaf yng Nghymru Cors Caron yw r llall. Llunir cyforgorsydd mewn mannau lle mae dŵr yn casglu oherwydd
  • a 68 ohonynt yn siarad Cymraeg Cyfrifiad 2001 Gerllaw y dref ceir Cors Caron Daeth Tregaron yn dref ym 1292. Mae twf y dref wedi dibynnu ar leoliad
  • at ffurfio cors asidig, hyd yn oed os nad yw r tir ei hun yn asidig. Esiamplau r math yma ar gors yng Nghymru yw Cors Fochno, Cors Caron a Mawnogydd
  • Davies neu Kitchener Davies 16 Mehefin 1902 25 Awst 1952 a aned ger Cors Caron Ceredigion. Ei ferch yw r awdures Manon Rhys. Cafodd ei addysg yn Nhregaron
  • Wyddfa Cors Bodeilio Cors Erddreiniog Cors Goch Cwningar Niwbwrch Nant y Pandy Allt Rhyd y Groes Cadair Idris Claerwen Coed Rheidol Cors Caron Dyfi Llyn
  • llun cromen. Defnyddir y term cyforgors am y rhain esiamplau yw Cors Fochno a Chors Caron Gall corsydd yr ucheldir ffurfio dros ardaloedd eang lle mae
  • Gogledd Orllewin Sir Benfro Copaon Yerbeston Cors Caron Cors Fochno Corsydd Eifionydd Corsydd Llŷn Corsydd Môn Cors Crymlyn Cwm Cadlan Coedydd Cwm Clydach Cwm
  • Comins Capel Betws Cors Bwlch - y - baedd Cors Caranod Cors Caron Cors Gorsgoch Cors Llyn Farch a Llyn Fanod Cors Nantcwnlle Cors Penbwlch Cors y Sychnant Craigyfulfran