Back

ⓘ Anifail. organebau amlgellog, Ewcaryot, syn perthyn ir deyrnas Animalia yw anifeiliaid. Fel arfer, gallant symud ac adweithion annibynnol yn yr amgylchedd, bwyt ..
                                               

Tiriogaeth

Ardal o dir ac/neu dŵr a ystyrid yn eiddo i berson, sefydliad, anifail, gwladwriaeth, neu israniad gwladol yw tiriogaeth. Tiriogaeth israniad gwladol Tiriogaeth ddibynnol

                                               

Panda

Gallai Panda gyfeirio at ddau rywogaeth o anifail a geir yn Tsieina ac ardal yr Himalaya: Panda Coch Ailurus fulgens Panda Mawr Ailuropoda melanoleuca Hefyd: Panda beic modur, beic modur Eidalaidd hanesyddol Fiat Panda, modur bychan a gynhyrchir gan gwmni Fiat

Anifail
                                     

ⓘ Anifail

organebau amlgellog, Ewcaryot, syn perthyn ir deyrnas Animalia yw anifeiliaid. Fel arfer, gallant symud ac adweithion annibynnol yn yr amgylchedd, bwyta ac ysgarthu. Gallan nhw ddim gwneud ffotosynthesis, ond gallant fwyta planhigion ac organebau eraill i gael egni. Yr astudiaeth o anifeiliaid yw sŵoleg.

Pan yn siarad yn gyffredinol am anifeiliaid, nid ywn cynnwys bodau dynol yn aml, ond mewn gwirionedd mae dyn yn anifail, hefyd.

Yn ystod y cyfnod Cambriaidd yr ymddangosodd y ffylwm anifail, a hynny oddeutu 542 miliwn o flynyddoedd yn ôl; gwelwn hyn yn y dystiolaeth o ffosiliau or cyfnod. Rhennir y grwp anifeiliaid yn isgrwpiau, gan gynnwys: adar, mamaliaid, amffibiaid, ymlusgiaid, pysgod a pryfaid.

                                     

1. Tarddiad y gair "animalia"

Defnyddir y gair "animalia" gan y naturiaethwyr yn hytrach nag "anifail". Maer gair "animalia" yn dod or gair Lladin animalis, syn golygu "gydag anadl".

                                     
 • Anifail anwes yw anifail a gedwir am gwmni a mwynhad yn hytrach nag anifeiliaid labordy, anifeiliaid fferm, anifeiliaid gweithio neu anifeiliaid chwaraeon
 • Anifail heb asgwrn cefn yw infertebrat hefyd: anifail di - asgwrn - cefn, creadur di - asgwrn - cefn Mae r term yn cynnwys yr holl anifeiliaid ac eithrio y
 • Anifail sy n perthyn i r ffylwm Chordata yw cordog hefyd: cordat Mae gan gordogion rywbryd yn eu bywyd notocord, llinyn nerfol cefnol, agennau ffaryngol
 • Anifail sydd yn bwyta anifeiliaid eraill yw cigysydd. Ni fydd yn bwyta planhigion. Cigysyddion yw r mwyafrif o famaliaid yn yr urdd Carnivora. Mae ychydig
 • corff cylchrannog a choesau cymalog. Chwiliwch am arthropod yn Wiciadur. Eginyn erthygl sydd uchod am anifail Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato
 • Anifail neu blanhigyn sy n niweidiol o safbwynt bodau dynol yw pla, er enghraifft yn niweidiol i gnydau neu dda byw. Brathau a phigiadau pryfed Chwynnyn
 • Prif Gymeriad: Jake Anifail ar y clawr: Madfall The Visitor Yr Ymwelydd Mehefin 1996 Llyfr 2 Prif Gymeriad: Rachel Anifail ar y clawr: Cath The
 • Anifail di - asgwrn - cefn o r ffylwm Annelida yw abwydyn hefyd: pryf genwair, mwydyn, llyngyren y ddaear Mae ganddo gorff hir a chul wedi i rannu n segmentau
 • Anifail di - asgwrn - cefn gydag wyth o goesau yw corryn hefyd: pryf cop, copyn Mae dros 37, 000 o rywogaethau. Maen nhw n cynhyrchu sidan ac mae llawer
 • Anifail gwrywaidd heb ei sbaddu, o deulu r fuwch, sy n cael ei gadw fel anifail gwaith, yn bennaf, neu ar gyfer ei gig, yw ychen y ffurf luosog yw ychen
 • Anifail sydd wedi addasu ei gorff fel y gall fwyta rhannau o blanhigion, er enghraifft dail neu algâu morol planhigion yw llysysydd e.e. mae cwningod