Back

ⓘ Rhywogaeth mewn perygl yw rhywogaeth o anifail neu blanhigyn sydd mewn perygl o ddifodiant, un ai oherwydd fod ei niferoedd yn isel neu bod bygythiad ir amgylch ..
Rhywogaeth mewn perygl
                                     

ⓘ Rhywogaeth mewn perygl

Rhywogaeth mewn perygl yw rhywogaeth o anifail neu blanhigyn sydd mewn perygl o ddifodiant, un ai oherwydd fod ei niferoedd yn isel neu bod bygythiad ir amgylchedd. Yn ôl Undeb Cadwraeth y Byd, mae tua 40% o rywogaethau mewn perygl. Mae gan lawer o wledydd ddeddfau cadwraeth yn gwarchod rhai or rhywogaethau yma, er bod effeithiolrwydd y deddfau yn amrywion fawr.

Statws cadwraeth unrhyw rywogaeth ywr tebygrwydd y gallair rhywogaeth honno wynebu difodiant. Y mwyaf adnabyddus or rhestri statws cadwraeth yw Rhestr Goch yr IUCN.

Mae categoriaur IUCN yn cynnwys:

 • Wedi ei ddifodi yn y gwyllt: rhai unigolion ar ôl, ond dim poblogaeth naturiol yn y gwyllt.
 • Dim bygythiad: dim bygythiad ar hyn o bryd.
 • Dibynnu ar gadwraeth: er nad oes bygythiad ar hyn o bryd, maen ddibynnol ar raglenni cadwraeth, er enghraifft Caiman Du
 • Mewn perygl: siawns uchel o ddifodiant yn y dyfodol, er enghraifft y Morfil Glas, Teigr, Albatros
 • Archolladwy: siawns uchel o ddifodiant yn y tymor hir, er enghraifft y Llew, Gaur.
 • Bron dan fygythiad: gall ddod dan fygythiad yn y dyfodol agos.
 • Mewn perygl difrifol: siawns uchel iawn o ddifodiant yn y dyfodol agos, er enghraifft Rheinoseros Jafa.
 • Wedi ei ddifodi: dim unigolion or rhywogaeth ar ôl, er enghraifft y Dodo.
                                     
 • gwyllt Extinct in the Wild EW Y rhywogaeth yn bodoli mewn sŵ yn unig, neu wedi i ddofi. Rhywogaeth mewn perygl difrifol Critically endangered species
 • Rhyngwladol dros Gadwraeth Natur UICN caiff y rhywogaeth hon ei rhoi yn y dosbarth Rhywogaeth mewn perygl difrifol o ran niferoedd, bygythiad a chadwraeth
 • Rhyngwladol dros Gadwraeth Natur UICN caiff y rhywogaeth hon ei rhoi yn y dosbarth Rhywogaeth mewn perygl difrifol o ran niferoedd, bygythiad a chadwraeth
 • Rhyngwladol dros Gadwraeth Natur UICN caiff y rhywogaeth hon ei rhoi yn y dosbarth Rhywogaeth mewn perygl difrifol o ran niferoedd, bygythiad a chadwraeth
 • dechrau r 20g roedd y rhywogaeth mewn perygl o ddiflannu oherwydd fod cymaint ohonynt wedi eu dal. Erbyn hyn, mae r rhywogaeth yn cael ei gwarchod, a
 • morffolegol. Prif erthygl: Rhywogaeth mewn perygl Statws cadwraeth unrhyw rywogaeth yw r tebygrwydd y gallai r rhywogaeth honno wynebu difodiant. Y mwyaf
 • Rhyngwladol dros Gadwraeth Natur UICN caiff y rhywogaeth hon ei rhoi yn y dosbarth Mewn Perygl o ran niferoedd, bygythiad a chadwraeth. Marine Turtle
 • Rhyngwladol dros Gadwraeth Natur UICN caiff y rhywogaeth hon ei rhoi yn y dosbarth Mewn Perygl o ran niferoedd, bygythiad a chadwraeth. Mae r math
 • yw pysgod bychain a krill. O r 21 rhywogaeth o albatros, ystyrir fod 19 ohonynt mewn perygl o ddiflannu. Y perygl mwyaf iddynt yw cychod pysgota sy n
 • un o bedwar rhywogaeth yn y genws Panthera. Y mwyaf cyffredin o r is - rywogaethau yw Teigr Bengal. Ystyrir y Teigr yn rhywogaeth mewn perygl oherwydd hela
 • sydd bellach wedi darfod. Ceir pum rhywogaeth hawdd eu hadnabod. Mae dau ohonynt yn cael eu hystyried mewn perygl o ddiflanu o r gwyllt h.y. ar Restr