Back

ⓘ Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig. Yr adran o fewn llywodraeth y Deyrnas Unedig syn gyfrifol am ddiogelur amgylchedd, cynhyrchiad a safonau bwyd, ama ..
                                     

ⓘ Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig

Yr adran o fewn llywodraeth y Deyrnas Unedig syn gyfrifol am ddiogelur amgylchedd, cynhyrchiad a safonau bwyd, amaeth, pysgota, a chymunedau gwledig yn y Deyrnas Unedig yw Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig. Yr Ysgrifennydd Gwladol cyfredol yw Caroline Spelman.

Fe amlinellir cydweithrediad rhwng yr Adran a Llywodraeth yr Alban a Llywodraeth Cynulliad Cymru mewn concordatiau, gan fod cyfrifoldebau datganoledig gan y ddwy wlad.

                                     
  • datblygu tai a ffatrioedd. Yng ngwledydd Prydain, mae r cefn gwlad yn cael ei ddiffinio gan DEFRA Adran yr Amgylchedd Bwyd a Materion Gwledig gan ddefnyddio
  • faterion gwledig yn Adran yr Amgylchedd Bwyd a Materion Gwledig o 2001 tan 2005, ac yn weinidog dros ddiwydiant a r rhanbarthau yn Adran Masnach a Diwydiant
  • Seneddol yn Adran yr Amgylchedd Bwyd a Materion Gwledig Ymddiswyddodd Irranca - Davies o i sedd yn San Steffan ym mis Mawrth 2016 er mwyn sefyll yn yr un etholaeth
  • a Materion Gwledig Yr Adran Drafnidiaeth Yr Adran dros Ddatblygu Rhyngwladol Adran Ddigidol, Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon Adran Busnes, Ynni a Strategaeth
  • yn Adran yr Amgylchedd Bwyd a Materion Gwledig ym mis Mehefin 2007 gyda chyfrifoldeb dros fioamrywiaeth, addasu ar gyfer newid hinsawdd, gwastraff a choedwigaeth