Back

ⓘ Menter Iaith. Corff neu gyfundrefn seiliedig ar y gymuned syn gweithio i godi proffiliau yr iaith Gymraeg o fewn bro leol yw Menter Iaith. Mae Mentrau Iaith yn ..
                                     

ⓘ Menter Iaith

Corff neu gyfundrefn seiliedig ar y gymuned syn gweithio i godi proffiliau yr iaith Gymraeg o fewn bro leol yw Menter Iaith. Mae Mentrau Iaith yn cydweithio gydag unigolion, cyrff a busnesau lleol i hyrwyddor defnydd or iaith yn y fro.

Y Fenter Iaith gyntaf i gael ei sefydlu oedd Menter Cwm Gwendraeth yn ardal Cwm Gwendraeth, Sir Gaerfyrddin, yn 1991. Fel rheol, mae Menter Iaith yn gweithredu o fewn ardal a ddiffinir gan yr awdurdod lleol, ac eithrio yn achos Sir Gaerfyrddin a Phowys lle ceir nifer o Fentrau Iaith llai syn gweithio ar lefel mwy lleol, a Chasnewydd a Gwynedd, sydd heb Fentrau Iaith ar hyn o bryd. Yng Nghasnewydd ceir partneriaeth rhwng yr awdurdod lleol a Bwrdd yr Iaith a elwir Cymraeg Casnewydd, syn gweithredu yn yr un modd â Menter Iaith.

Cydlynir gwaith y Mentrau Iaith gan Mentrau Iaith Cymru, corff ymbarél syn cynnig platfform cenedlaethol ir Mentrau lleol rannu gwybodaeth a syniadau.

                                     

1. Rhestr o Fentrau Iaith

 • Menter Iaith Llanelli - Llanelli, Sir Gaerfyrddin
 • Menter Caerdydd - Caerdydd
 • Menter Iaith Bro Dinefwr - ardal Dinefwr, Sir Gaerfyrddin
 • Menter Iaith Merthyr - Merthyr Tydfil
 • Menter Iaith Sir Caerffili - Caerffili
 • Menter Iaith Gorllewin Sir Gar - gorllewin Sir Gaerfyrddin
 • Menter Iaith Sir y Fflint - Sir y Fflint
 • Menter Iaith Bangor - Bangor
 • Menter Iaith Brycheiniog - ardal Brycheiniog, de Powys
 • Menter Iaith Maldwyn - ardal Maldwyn, gogledd Powys
 • Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen, a Mynwy - Blaenau Gwent
 • Menter Iaith Rhondda Cynon Taf - Rhondda Cynon Taf
 • Menter Iaith Castell Nedd Port Talbot - Castell-nedd Port Talbot
 • Menter Iaith Sir Benfro - Sir Benfro
 • Hunaniaith - Gwynedd
 • Menter Iaith Abertawe - Abertawe
 • Menter Iaith Môn - Ynys Môn
 • Menter Iaith Dinbych - Sir Ddinbych
 • Menter Iaith Conwy - Sir Conwy
 • Menter Iaith Bro Ogwr - Pen-y-bont ar Ogwr
 • Menter Iaith Cwm Gwendraeth - Cwm Gwendraeth, Sir Gaerfyrddin
 • Menter Iaith Bro Morgannwg - Bro Morgannwg
 • Menter Iaith Maelor - ardal Maelor, Wrecsam
 • Cered: Menter Iaith Ceredigion - Ceredigion
                                     
 • Mae Menter Dinefwr yn un o 22 o Fentrau Iaith yng Nghymru ac yn un o dair Fenter Iaith yn Sir Gâr. Sefydlwyd Menter Bro Dinefwr ar Hydref y 1af 1999 er
 • Sefydlwyd Menter Iaith Sir Ddinbych yn 2003 pan esblygodd o r hen Fenter Iaith Dinbych - Conwy. Mae Menter Sir Ddinbych yn rhan o rwydwaith Mentrau Iaith Cymru
 • Menter Iaith wedi i lleoli yn Abertawe, sydd â r nod o ehangu r defnydd o r iaith Gymraeg yn Ninas a Sir Abertawe yw Menter Iaith Abertawe. Yn 2013 roedd
 • Sefydlwyd Menter Iaith Caerffili ym mis Rhagfyr 1999, gyda r nod o hyrwyddo ac ehangu r defnydd o r iaith Gymraeg ym Mwrdeistref Sirol Caerffili drwy
 • Sefydlwyd Menter Iaith Môn yn rhan o r asiantaeth fenter yn 1997 yn dilyn cais llwyddiannus i Fwrdd yr Iaith Gymraeg. Mae Menter Iaith Môn yn rhan o rwydwaith
 • Cered: Menter Iaith Ceredigion yn 1999 fel Menter Iaith oddi fewn i r awdurdod lleol sef Cyngor Sir Ceredigion a fel rhan o rwydwaith Mentrau Iaith Cymru
 • Sefydlwyd Menter Iaith Merthyr Tudful yn 2003. Mae Menter Iaith Merthyr Tudful yn rhan o rwydwaith Mentrau Iaith Cymru. Lleolir y fenter yng Nghanolfan
 • unigol. Bocsŵn Menter Iaith Môn Prosiect WiciMon Selog Theatr Ieuenctid Môn Ynni Môr Morlais Cymraeg Menter Môn Cyf. Gwefan swyddogol. Menter Môn. Adalwyd
 • Ym 1991, Menter Cwm Gwendraeth Elli oedd y Fenter Iaith gyntaf i w sefydlu yng Nghymru. Daeth i fodolaeth yn dilyn bwrlwm mawr Eisteddfod yr Urdd Cwm Gwendraeth