Back

ⓘ Defnydd naturiol. Unrhyw gynnyrch neu ddefnydd materol syn dod o blanhigion, anifeiliaid, neur tir yw defnydd naturiol. Ystyrir fod mwynau a metalau a geir or d ..
                                     

ⓘ Defnydd naturiol

Unrhyw gynnyrch neu ddefnydd materol syn dod o blanhigion, anifeiliaid, neur tir yw defnydd naturiol. Ystyrir fod mwynau a metalau a geir or ddaear yn ddefnyddiau naturiol hefyd.

Mae defnyddiau naturiol yn cynnwys:

 • Pren
 • Defnydd organig
 • Ffibrau naturiol
 • Carreg
 • Defnyddiau naturiol cyfansawdd
 • Denfyddiau anorganig
 • Metel
 • Defnyddiau naturiol eraill.
 • Pridd
                                     
 • Sefydlwyd Cyfoeth Naturiol Cymru Saesneg: Natural Resources Wales sy n gorff a gaiff ei ariannu gan Lywodraeth Cymru ar 1 Ebrill 2013 pan unwyd y gwaith
 • Gellir dosbarthu r defnydd o dir yn dir sy s gymharol naturiol e.e. tir âr, porfa r amaethwr, coedwigoedd dan reolaeth a thir sy n cael ei reoli a i ddatblygu
 • Cyfuniad o ddau ddefnydd neu ragor yw defnydd cyfansawdd, a all fod yn naturiol neu wedi ei greu gan berson. Mae n rhaid i r deunyddiau neu r cyfansoddion
 • Daeareg cerrig, cramen y Ddaear Daearyddiaeth amgylcheddau naturiol a dynol Defnydd tir Demograffeg poblogaeth Ecoleg ecosystemau, problemau amgylcheddol
 • arfordir de - ddwyreiniol yr Unol Daleithiau, sy n ymrannu n ddau ranbarth naturiol Mynyddoedd yr Appalachian yn y gogledd a gwastadedd arfordirol yn y de
 • Defnydd neu edau naturiol a wneir o ffibrau a gynhyrchir gan sidanbryf yw sidan. Mae r sidanbryf yn gwneud cocoon allan ohonof. Pali oedd yr enw Cymraeg
 • Natur, yn yr ystyr ehangaf, yw r byd neu r bydysawd naturiol corfforol neu faterol. Gall Natur gyfeirio at ffenomena r byd ffisegol, ac felly at fywyd
 • Mae n anodd iawn ei hydoddi mewn dŵr. Defnyddir y powdwr gwyn hwn fel defnydd a ychwanegir i lawer o gynhyrchion megis plastig, gwydr, cerameg, sment
 • Ceir dros 700 gwahanol fath o ewcalyptws. Dim ond 15 ohonynt sy n tyfu n naturiol y tu allan i Awstralia. Defnyddir y goeden hon y tu allan i w thiriogaeth
 • Mae ffiseg o r Groeg φυσικός, naturiol a φύσις, natur neu anianeg term hynafol am ddeddfau neu drefn natur yn gainc o r astudiaeth wyddonol
 • cenhedloedd mewn perthynas â u defnydd o gefnforoedd y byd, sefydlu canllawiau ar gyfer busnesau, yr amgylchedd, a rheoli adnoddau naturiol morol yw Confensiwn y