Back

ⓘ Jenny Randerson. Gwleidydd Cymreig yw Jennifer Elizabeth Randerson, Barwnes Randerson, sydd yn aelod Democratiaid Rhyddfrydol o Dŷr Arglwyddi. Ganwyd Jennifer J ..
Jenny Randerson
                                     

ⓘ Jenny Randerson

Gwleidydd Cymreig yw Jennifer Elizabeth Randerson, Barwnes Randerson, sydd yn aelod Democratiaid Rhyddfrydol o Dŷr Arglwyddi.

Ganwyd Jennifer "Jenny" Randerson yn Llundain ac fei addysgwyd yng Ngholeg Bedford, Prifysgol Llundain. Roedd yn gynghorydd Caerdydd o 1983ńdash;2000 ac yn ddarlithydd yng Ngholeg Trydyddol Caerdydd. Bun gynghorydd ar Gyngor Caerdydd a hi oedd arweinydd y gwrthblaid swyddogol ar Gyngor Caerdydd am bedair mlynedd. Yna cynrychiolodd sedd Canol Caerdydd yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru rhwng 1999 a 2011. Cyflwynodd strategaeth diwylliant Cymru" Creative Future”, ar strategaeth gyntaf ar gyfer yr iaith Gymraeg, sef" Iaith Pawb”.

Gwasanaethodd dros dro fel Dirprwy Brif Weinidog Cymru yn llywodraeth glymblaid y Blaid Lafur ar Democratiaid Rhyddfrydol o 6 Gorffennaf 2001 hyd 13 Mehefin 2002, yn absenoldeb Mike German, arweinydd ei phlaid ar y pryd.

Hi fydd Canghellor Prifysgol Caerdydd o 30 Ionawr 2019.

                                     
 • Jennifer Randerson Y Democratiaid Rhyddfrydol fel yr Aelod Cynulliad cyntaf dros y sedd ym 1999 ac fe wasanaethodd tan 2011, pan etholwyd Jenny Rathbone
 • 2009 pan derbyniodd sêl bendith y Frenhines. Cyflwynwyd y mesur gan Jenny Randerson AC. Y Mesur Bwyta n Iach mewn Ysgolion Cymru Cynulliad Cenedlaethol
 • Cymreig yw Jenny Rathbone. Mae n aelod o r Blaid Lafur a bu n cynrychioli Canol Caerdydd yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ers 2011. Ganed Jenny Ann Rathbone
 • Weinidog Carwyn Jones AC, Archesgob Cymru Barry Morgan, Julie Morgan AS, Jenny Randerson AC, Rhodri Glyn Thomas AC a Kirsty Williams AC. Aeth y wefan oddi ar
 • Michael German yn Ddirprwy Weinidog tra bod Jenny Randerson hefyd yn dal swydd weinidogol. Gwnaeth swydd Randerson hi r Rhyddfrydwr benywaidd cyntaf yn hanes
 • Grist Ceidwadol 1992 2005: Jon Owen Jones Llafur Co - op 2005 2015: Jenny Willott Y Democratiaid Rhyddfrydol 2015: Jo Stevens Llafur Dilewyd yr
 • Gorffennaf 2015  6 Mai 2016 Arweinydd Tim Farron Rhagflaenwyd gan Jenny Randerson Dilynwyd gan Mark Williams Aelod o Senedd Cymru dros Brycheiniog a
 • Llafur - 1af Morgan Llafur DRh Mike German DRh 2000 01 a 2002 - 03 Jenny Randerson DRh 2001 02 dros dro 2003 2il Morgan Llafur lleiafrif dim 2007
 • Democratiaid Rhyddfrydol Clymblaid Llafur Democratiaid Rhyddfrydol Jenny Randerson dros dro 6 Gorffennaf 2001 13 Mehefin 2002 Y Democratiaid Rhyddfrydol
 • Gough Tim Richards US Canol Caerdydd Stephen Jones Mark Drakeford Jenny Randerson Owen John Thomas Julian Goss U Soc Castell - nedd Jill Chambers Gwenda
 • Annibynnol Daliwyd gan LAFUR Canol Caerdydd Andrew Murphy Sue Lent Jenny Randerson Thomas Whitfield Daliwyd gan Y DEM - RHYDD Castell Nedd Andrew Silvertsen