Back

ⓘ Ymwybyddiaeth. Nid oes eglurhad syml o ymwybyddiaeth iw gael. Mae wedi cael ei ddiffinion fras fel clwstwr o briodoleddaur meddwl megis goddrychedd, hunan-ymwyb ..
Ymwybyddiaeth
                                     

ⓘ Ymwybyddiaeth

Nid oes eglurhad syml o ymwybyddiaeth iw gael. Mae wedi cael ei ddiffinion fras fel clwstwr o briodoleddaur meddwl megis goddrychedd, hunan-ymwybyddiaeth, sentience, ar gallu i ganfod perthynas rhwng chi eich hun ach amgylchedd. Mae hefyd wedi cael ei ddiffinio o safbwynt mwy biolegol ac achosol, fel y weithred o fodylu ymdrechion ystyriaethol a chyfrifiannol yn ymreolaethol, fel afer gydar bwriad o gael, o ddargadw, neu i uchafu paramedrau penodol. Gall ymwybyddiaeth ymwneud â syniadau, synhwyriadau, canfyddiadau, tymherau, emosiynau, breuddwydiau, ac bod yn ymwybodol am eich hunan, ond nid yw yn angenrheidiol yn cyfeirio un or elfennau na chyfuniad o pob elfen. Mae ymwybyddiaeth yn safbwynt barn, yn fi, neu yn beth a ddisgrifiodd Thomas Nagel, bodolaeth rhywbeth syn debyg i fod yn rhywbeth. Mae Julian Jaynes wedi pwysleisio nad yw "ymwybyddiaeth yr un peth a gwybyddiaeth a dylid gael ei wahaniaethu yn llym. Y cangymeriad mwyaf cyffredin. yw i ddrysu ymwybyddiaeth a chanfyddiad."

                                     
  • Ymwybyddiaeth o safle yn y gyfundrefn ddosbarthiadau economaidd - gymdeithasol yw ymwybyddiaeth o ddosbarth. Mae n agwedd o athroniaeth Farcsaidd a damcaniaethau
  • ar dechnegau Bwdhaidd yw ymwybyddiaeth ofalgar. Yn ôl adroddiad yn The Lancet, ceir tystiolaeth sy n ddangos bod ymwybyddiaeth ofalgar yr un mor effeithiol
  • myfyrdod a wneir er budd ymwybyddiaeth ysbrydol neu lonyddwch corfforol. Ioga Myfyrdod Bwdhaidd Myfyrdod Trosgynnol Ymwybyddiaeth ofalgar Saesneg meditation
  • samapatti: Ymwybyddiaeth o anfeidroldeb gofod. Ymwybyddiaeth o anfeidroldeb gwybyddiaeth. Myfyrio ar afrealrwydd pethau diddymder Ymwybyddiaeth o afrealrwydd
  • Mudoledd cymdeithasol Statws cymdeithasol Statws economaidd - gymdeithasol Ymwybyddiaeth o ddosbarth Eginyn erthygl sydd uchod am economeg neu arianneg. Gallwch
  • Tiphareth ymwybyddiaeth o ymwybyddiaeth Netzach ymwybyddiaeth o egni Hod ymwybyddiaeth o ffurf Yesod ymwybyddiaeth o r byd a Malkuth y byd
  • Tsieineaidd, gweler Hunan talaith Person unigol fel gwrthrych ei ymwybyddiaeth yw r hunan. Ego Hunaniaeth Eginyn erthygl sydd uchod am seicoleg. Gallwch
  • chanfod. Mae n dal taw ymwybyddiaeth ydy r gallu sy n canfod yr hyn sy n bodoli, ac felly, mae dirfod yn rhagflaenu r ymwybyddiaeth Yn ôl Rand, rheswm ydy r
  • Astudiaeth o dwf yr ymwybyddiaeth genhadol yng Nghymru hyd at 1800 gan Dewi Arwel HughesE. Wyn James Golygydd yw Meddiannu Tir Immanuel. Gwasg Bryntirion
  • brofiadau gyda gwrthrychau go iawn. Maent yn credu bod gan wrthrychau ymwybyddiaeth Maent yn methu ag amgyffred cyfaint a rhifau. Y cyfnod gweithredol