Back

ⓘ Homogenu. Mae homogenu yn derm a ddefnyddir mewn nifer o feysydd megis cemeg, gwyddoniaeth amaethyddol, technoleg bwyd, cymdeithaseg a bioleg celloedd. Maer ter ..
Homogenu
                                     

ⓘ Homogenu

Mae homogenu yn derm a ddefnyddir mewn nifer o feysydd megis cemeg, gwyddoniaeth amaethyddol, technoleg bwyd, cymdeithaseg a bioleg celloedd. Maer term yn cyfeiro at broses syn creu cymysgedd sydd yn gyson trwy gydol sylwedd.

                                     

1. Technoleg bwyd

Mae prosesu llaeth yn or defnyddiau hynaf o homogenu. Caiff llaeth ei homogenu i atal neu oedi gwahaniad naturiol hufen oddi wrth gweddill yr emwlsiwn. Maer braster mewn llaeth fel arfer yn gwahanu oddi wrth y dŵr ac yn casglu ar y top. Mae homogenu yn torri braster i lawr i feintiau llai, fel nad ywn gwahanu, gan alluogi i laeth cael ei werthun gyflawn, neu gyda 1% neu 2% o fraster ynddi. Cwblheir y broses o homogenu llaeth drwy orfodir llaeth drwy dyllau bychain odan wasgedd uchel.

                                     
  • gael ei homogenu Bydd y braster sy n ysgafnach na r hylif yn codi i dop y botel dros gyfnod o amser, mewn llefrith sydd heb gael i homogenu Cyflymir
  • atalnod. Mae gwisgi Gwyddelig a hufen o wahanol ddistyllwyr yn cael eu homogenu i ffurfio emylsiwn gyda chymorth emylsydd sy n cynnwys olew llysiau wedi i