Back

ⓘ Corff rheoli iaith. Corff syn ceisio rheoli neu hyrwyddo iaith yw corff rheoli iaith. Ceir sawl enw amgen ar gyrff syn rheoli iaith, megis asiantaeth iaith a bw ..
                                               

Corff

Gall corff olygu mwy nag un peth: Corff marw celain anifail neu berson Corff bioleg: anatomeg Corff dynol Corff rheoli iaith Corff yr Arglwydd: Barar Cymun Corff llawer: corff o wybodaeth er enghraifft "corff o ddiwinyddiaeth" Corff nefol, e.e. planed, seren Corff eglwys nave Gweler hefyd: "Yr Hen Gorff" Corfforaeth Corfflu, e.e. Corfflu Cysegredig Thebai

                                     

ⓘ Corff rheoli iaith

Corff syn ceisio rheoli neu hyrwyddo iaith yw corff rheoli iaith. Ceir sawl enw amgen ar gyrff syn rheoli iaith, megis asiantaeth iaith a bwrdd iaith. Mae eu cyfansoddiad, eu cyfrifoldebau au pwerau yn amrywion fawr o wlad i wlad. Mae rhai ohonynt, fel yr Académie française syn ceisio safonir defnydd or Ffrangeg yn Ffrainc, yn sefydliadau academaidd gyda hanes hir iddynt, tra bod eraill yn gyrff statudol neu lywodraethol dan adain y llywodraeth, tebyg i Fwrdd yr Iaith Gymraeg yng Nghymru neur Academi Bangla ym Mangladesh. Gan amlaf maent yn gyrff a sefydlwyd er mwyn hyrwyddo ac amddiffyn ieithoedd llai, ond dim ym mhob achos.

                                     

1. Rhai cyrff iaith

 • Bwrdd yr Iaith Gymraeg: Cymraeg: Cymru
 • Foras na Gaeilge: Gwyddeleg: Gweriniaeth Iwerddon
 • Académie française: Ffrangeg: Ffrainc
 • Keskowethyans an Taves Kernewek: Cernyweg: Cernyw answyddogol
 • Bòrd na Gàidhlig: Gaeleg yr Alban: Yr Alban
 • Ofis ar Brezhoneg: Llydaweg: Llydaw
 • Academi Bangla: Bengaleg: Bangladesh
 • Coonseil ny Gaelgey: Manaweg: Ynys Manaw
 • Dansk Sprognævn: Daneg: Denmarc
 • Cyngor Iaith Norwy: Norwyeg: Norwy
                                     
 • awdurdodaidd. Gall polisi iaith gynnwys dynodi ieithoedd swyddogol, rhanbarthol, a lleiafrifol, sefydlu corff rheoli iaith neu lethu rhai ieithoedd a
 • enghraifft corff o ddiwinyddiaeth Corff yr Arglwydd : Bara r Cymun Corff eglwys nave Corff nefol, e.e. planed, seren Corff rheoli iaith Gweler hefyd:
 • Bòrd na Gàidhlig Cymraeg: Bwrdd yr Aeleg yw r corff rheoli iaith sy n gwarchod a hyrwyddo Gaeleg yr Alban yn yr Alban. Fe i sefydlwyd yn Ebrill 2003
 • Corff rheoli iaith answyddogol a sefydlwyd i hyrwyddo r iaith Gernyweg yw Kesva an Taves Kernewek Cernyweg am Bwrdd yr Iaith Gernyweg Does gan y corff
 • Chwarae r ffeil gyfrwng Corff statudol a sefydlwyd gan Lywodraeth y DU fel rhan o Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 oedd Bwrdd yr Iaith Gymraeg. Derbyniodd y
 • Y Dansk Sprognævn ydyw r corff swyddogol sydd yn rheoli yr iaith Ddaneg fel rhan o r Weinyddiaeth Ddiwylliant Ddanaidd, ac mae wedi ei leoli ym Mhrifysgol
 • Mae r ymennydd hefyd yn rheoli ein defnydd o iaith ac yn ein galluogi i feddwl yn haniaethol. Yr ymennydd yw canolfan reoli r corff cyfan. Mae r ymennydd
 • cydgyferbyniol y corff y mae n derbyn mewnbwn synhwyraidd ohono. Mae r hemisffer chwith yn rheoli hanner de r corff ac mae r hemisffer de yn rheoli ochr chwith
 • Llywodraeth yw r corff sy n rheoli gwladwriaeth. Diffinir yn aml fel Gweithrediaeth, sef y rhan o r wladwriaeth sy n gyfrifol am weithredu polisiau ond
 • yn rheoli tiriogaethau ehangach. Arabeg yw r iaith swyddogol yn yr Aifft. Hyd at yr 16 ganrif, siaradid hefyd yr iaith Gopteg yno, disgynydd iaith yr
 • Corff cynrychiadol yw Partneriaeth yr Iaith Gernyweg Cernyweg: Keskowethyans an Taves Kernewek kɛskɔˈwɛθjans an ˈtavɛs kɛrˈnɛwɛk, kɛskɔˈwɛθjɐnz ɐn ˈtævɐzs