Back

ⓘ Tywydd yw cyflwr yr atmosffer ar foment mewn amser. Gall tywydd amrywio yn fawr iawn dros gyfnod byr iawn. Mesuriad o dywydd dros gyfnod hir yw hinsawdd. ..
Tywydd
                                     

ⓘ Tywydd

Tywydd yw cyflwr yr atmosffer ar foment mewn amser. Gall tywydd amrywio yn fawr iawn dros gyfnod byr iawn. Mesuriad o dywydd dros gyfnod hir yw hinsawdd.

                                     

1. Tywydd y Ddaear

Ar y Ddaear, rydym yn profi ffenomenau tywydd megis gwynt, glaw, eira a niwl yn aml. Rydym yn profi trychinebau naturiol megis corwyntoedd, troellwyntoedd, a stormydd iâ yn llai aml. Maer ffenomenau hyn yn digwydd oherwydd Troposffer sef sector isaf yr atmosffer. Mae tywydd yn digwydd ar y ddaear yn anad dim oherwydd dwysedd a thymheredd rhannau gwahanol yr atmsoffer.

Ffenomenau yr ydym yn gweld yn aml ar y ddaear:

                                     

2. Cwmwl

Casgliad o ddiferynnau neu risialau wedi rhewi yn yr awyr yw cwmwl Lladin: cumulus. Ar y ddaear, dŵr ywr elfen syn eu ffurfio. Rhennir cymylau yn ddau brif ddosbarth, cymylau stratus or Lladin stratus, yn golygu "haen" a chymylau cumulus Lladin, "wedi eu pentyrru".

                                     

3. Diwasgedd

Pan mae dau aergorff gwahanol yn cwrdd, maer ffin rhyngddynt yn cael ei galwn "ffrynt". Aergorff yw dau wahanol fath o aer. Ym Mhrydain mae hyn iw weld pan mae aer oer pegynnol yn cwrdd ag aer cynnes trofannol. Mae diwasgeddau yn gysylltiedig ag ardaloedd gwasgedd isel oherwydd maer aer o fewn y diwasgedd yn codi a throi.

                                     

4. Llên, llyfr a llafar

Hanesion yn dangos pwysigrwydd y tywydd i bobl men ffyrdd anisgwyl:

 • Ceir nifer o ganeuon plant am y tywydd gan gynnwys: "Maen bwrw glaw yn sobor iawn!" acheir rhai hen benillion hefyd
Mae gen i ac mae gan lawer Gloc ar y mur i ddweud yr amser, Mae gan Moses Pant-y-meysydd Gloc ar y mur i ddweud y tywdd.
 • Mewn cyfweliad gyda William Owen o Ddyffryn Ardudwy ar raglen Dei Tomos BBC Radio Cymru ym mis Tachwedd y llynedd, soniodd WO am ei fam Rhinogwen yn cael ei geni ar yr un diwrnod â Kyffin Williams! pan oedd eira ar y Rhinogydd gerllaw. Felly y cafodd ei henw Rhinogwen. Y dyddiad hwyr oedd 9ed Mai 1918. Oedd yna eira ar y mynyddoedd ym mis Mai y flwyddyn honno ynteu rhamant teuluol ydoedd?
 • Ar ôl cael hanes Rhinogwen yn y rhifyn diwethaf, dyma berson arall yn rhannu hanesyn bod ei henw yn gofnod tywydd.
26 Medi 1954: Heulwen Jones yn dweud iddi gael ei geni adref yn Llanberis y diwrnod hwn ai mam yn gyndyn oi galw yn Heulwen i ddechrau gan fod storm o law a gwynt y diwrnod hwnnw. "Mi fydd hin heulwen ti yn fuan iawn siwr i ti" meddai rhywun! A Heulwen oedd hi.


                                     
 • Casgliad o ddywediadau a rhigymau am y tywydd gan Twm Elias yw Am y Tywydd Dywediadau, Rhigymau a Choelion. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol
 • Math a rhywogaeth o ffwng yn nheulu r Tricholomataceae yw r Cap craciog tywydd Lladin: Dermoloma pseudocuneifolium Saesneg: Dark Crazed Cap Y Capiau
 • Cynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol yn Abertawe yn 1891, a chafwyd tywydd stormus iawn.
 • ffocws meteoroleg am fod y rhan fwyaf o ffenomenau tywydd yn digwydd yno. Hinsawdd Tywydd Rhagolygu tywydd Eginyn erthygl sydd uchod am wyddoniaeth. Gallwch
 • cofnodi r tywydd bob dydd. Fe i syfrdanwyd gan eira buan a syrthiai ar 20 Hydref 1880. Yr oedd hyn yn gychwyn wythnos o dywydd oer. Ail - gychwynnodd y tywydd hynod
 • cofnodi r tywydd bob dydd. Fe i syfrdanwyd gan eira buan a syrthiai ar 20 Hydref 1880. Yr oedd hyn yn gychwyn wythnos o dywydd oer. Ail - gychwynnodd y tywydd hynod
 • annhebyg. Saesneg Climate zones. Swyddfa r Tywydd Adalwyd ar 4 Tachwedd 2014. Eginyn erthygl sydd uchod am y tywydd Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu
 • mewn hinsawdd a r tywydd Saesneg humidity. Encyclopædia Britannica. Adalwyd ar 16 Medi 2014. Eginyn erthygl sydd uchod am y tywydd Gallwch helpu Wicipedia
 • sef Daeareg, astudiaeth dŵr, sef Hydroleg ac astudiaeth yr hinsawdd a r tywydd sef Meteoroleg. Bioamrywiaeth Cartograffeg mapiau Cloddio cloddio am