Back

ⓘ Atmosffer y Ddaear. Mantell o nwyon amddifynnol o amgylch y Ddaear yw atmosffer y ddaear syn ein hynysu oddi wrth newidiadau tymheredd eithafol a fyddain digwyd ..
Atmosffer y Ddaear
                                     

ⓘ Atmosffer y Ddaear

Mantell o nwyon amddifynnol o amgylch y Ddaear yw atmosffer y ddaear syn ein hynysu oddi wrth newidiadau tymheredd eithafol a fyddain digwydd hebddo.

Mae tynfa disgyrchiant yn cynyddur dwysedd yn nês at arwynebedd y ddaear fel bod 80% or màs atmosfferig yn y 15 km isaf.

                                     

1.1. Tymheredd ac haenaur atmosffer Troposffer

Cyfyngir tywydd y ddaear ir haen gymharol denau syn ymestyn tua 8 km uwchben y pegynnau a thua 15 km uwch y gyhydedd. Maen cynnwys 85% or màs atmosfferig ar anwedd dŵr i gyd bron. Mae tymheredd yr aer yn gostwng 1 °C ymhob 165 m o gynydd mewn uchder.

                                     

1.2. Tymheredd ac haenaur atmosffer Stratosffer

Haen yr awyrgylch syn cynnwys 90% or osôn ywr stratosffer. Maer haen denau o osôn yn y stratosffer yn amsugno golau uwchfioled gan gynhyrchu gwres yn y broses. Amrywiar tymheredd o tua -75 °C yn y tropoffin yn y trofannau i tua 10 °C yn y stratoffin uwchben pegyn yr hemisffer haf. Y tropoffin syn gwanhanu rhan ymar atmosffer oddi wrth y Troposffer.

                                     

1.3. Tymheredd ac haenaur atmosffer Mesosffer

Haen uwchben y stratoffin ydyr mesosffer. Maer tymheredd yn gostwng gyda chynnydd mewn uchder. Gall tymheredd y mesoffin gyrraedd -130 °C sef rhan oeraf yr awyrgylch; mae hyn yn digwydd uwchben pegyn yr hemisffer yn yr haf nid gaeaf oherwydd cylchrediad yr awyr.

                                     

1.4. Tymheredd ac haenaur atmosffer Thermosffer

Maer thermosffer wedi ei leoli uwch y mesosffer ac is yr ecsosffer. Mae ymbelydredd uwch fioled yn achosi ïoneiddiad yma. Maer thermosffer yn dechrau tua 90 km uwch y ddaear ac yn ymestyn tua 600 km.

                                     

1.5. Tymheredd ac haenaur atmosffer Ecsosffer

Maer ecsosffer yn ymdoddi ir cyfrwng rhyngblanedol ac maen dechrau tua 600 km uwch wyneb y ddaear. Prif gynnwys yr aer tenau yw swm bychan o ocsigen atomig i fyny at 600 km a chyfran gyfartal o hydrogen ac heliwm. Mae yna fwy o hydrogen nag o heliwm y tu hwnt i 2400 km.

                                     

2. Carbon deuocsid yn atmosffer y Ddaear

Mae Carbon deuocsid CO 2 yn nwy hynod bwysig yn atmosffer y Ddaear. Maen 0.04% 400 rhan allan o filiwn or atmosffer. Er mai cymharol isel ywr cryodiad ohono yn yr atmosffer, fe all CO 2 weithredu fel nwy tŷ gwydr ac mae iddo rôl bwysig iawn yn y broses o reoli tymheredd wyneb y Ddaear.

Mae CO 2 yn amsugno ac yn allyru ymbelydredd isgoch ar donfedd o 4.26 µm modd dirgrynol a 14.99 µm modd dirgrynol a phlygiadol. Casglwyd gwybodaeth am grynodiadau a lefelau CO 2 ers blynyddoedd, a gwelir nad ywn sefydlog. Maer datan dangos ei fod wedi newid yn sylweddol gydar amrediad at ei uchaf tua 500 miliwn o flynyddoedd yn ôl 7.000 rha mewn miliwn yn ystod y cyfnod Cambriaidd ac ar ei isaf 180 rhan mewn miliwn yn ystod y Rhewlifiad cwaternaidd, sef o 2.58 miliwn o flynyddoedd cyn y presennol CP hyd at y presennol.

                                     
 • fod ganddynt atmosffer twfn. Prif erthygl: Atmosffer y ddaear Fel nifer o blanedau eraill, mae gan y Ddaear hithau fantell o nwyon amddifynnol o i hamgylch
 • bwysig yn atmosffer y Ddaear Mae n 0.04 400 rhan allan o filiwn o r atmosffer Er mai cymharol isel yw r cryodiad ohono yn yr atmosffer fe all CO2
 • y môr yn cynnwys mynyddoedd, platiau a gwastatiroedd. Prif erthygl: atmosffer y ddaear Mantell o nwyon amddiffynnol o amgylch y Ddaear yw atmosffer y
 • neu garreg yn teithio drwy atmosffer y Ddaear fe i elwir yn seren wib. Cyfeiriodd R. Williams Parry ato, yn ei soned Y Llwynog, gan ei gyffelybu i chwinciad
 • deuocsid yn atmosffer y Ddaear Mae Carbon deuocsid CO2 yn nwy hynod bwysig yn atmosffer y Ddaear Mae n 0.04 400 rhan allan o filiwn o r atmosffer Er mai
 • hinsawdd y Ddaear Gellid ei diffinio fel yr astudiaeth o ffiseg, cemeg a symudiadau yr atmosffer a r modd mae n rhyngweithio â wyneb y ddaear Y troposffer
 • wyneb y ddaear gan yr atmosffer ei hunan, a gan gymylau. Yn 2014 disgynodd y ganran o garbon deuocsid a oedd yn cael ei allyru i r atmosffer 9 yng
 • yr atmosffer ar foment mewn amser. Gall tywydd amrywio yn fawr iawn dros gyfnod byr iawn. Mesuriad o dywydd dros gyfnod hir yw hinsawdd. Ar y Ddaear rydym
 • sef y lithosffer, yr atmosffer y biosffer a r hydrosffer. yn ogystal ag yn y creigiau a mwynau sy n cyfansoddi r ddaear Yng nghramen y ddaear ocsigen
 • uchel ychydig o rannau y miliwn llawer yn uwch na chrynodiadau r is - atmosffer ond dal yn fach o i gymharu â phrif gyfansoddion yr atmosffêr. Eginyn
 • Astudiaeth wyddonol o r bydysawd y tu allan i atmosffer y Ddaear yw Seryddiaeth, gan gynnwys y sêr, Cysawd yr Haul a r planedau. Mae n cynnwys arsylwi
 • effaith ar y hinsawdd. Pan ffrwydrodd Mynydd St. Helens yn 1980, anfonwyd llawer o ludw a sylffed mân i r atmosffer Newidiodd hyn albedo r ddaear gan adlewyrchu