Back

ⓘ Y gofod. Am ddefnyddiau eraill, gweler gofod. Ardaloedd gymharol wag y bydysawd y tu hwnt i atmosfferau cyrff nefol ywr gofod. Nid ywr gofod allanol yn gyfan gw ..
Y gofod
                                     

ⓘ Y gofod

Am ddefnyddiau eraill, gweler gofod.

Ardaloedd gymharol wag y bydysawd y tu hwnt i atmosfferau cyrff nefol ywr gofod.

Nid ywr gofod allanol yn gyfan gwbl wag ac yn wir maer hen derm Cymraeg gwagle yn gamarweiniol: maen fan syn cynnwys dwysedd isel o ronynnau, yn bennaf plasma o hydrogen a heliwm yn ogystal ag ymbelydredd electromagnetig, meysydd magnetig, niwtrinos, llwch a phelydrau cosmig. Maer tymheredd cyfartalog yn 2.7 kelvins −270.45 °C; −454.81 °F.

Maer plasma rhwng galaethaun cyfrif am tua hanner y mater baraidd cyffredin yn y bydysawd; mae ganddo ddwysedd llai nag un atom hydrogen fesul metr ciwbig a thymheredd o filiynau o kelvins. Mae crynodiadau lleol or plasma hwn wedi cwympo i fewn iw hunain nes creu sêr a galaethau. Dengys astudiaethau fod 90% or màs yn y rhan fwyaf o galaethau mewn ffurf anhysbys, a elwir yn "fater tywyll", syn rhyngweithio â mater arall trwy ddisgyrchiant ond nid grym electromagnetig. Mae sylwadaun awgrymu bod y rhan fwyaf or ynni màs yn y Bydysawd yn egni gwactod mae seryddwyr yn ei labelu "egni tywyll", ond nad ydynt yn deall fawr ddim amdano.

Mae gofod rhyng-galactig yn cymryd y rhan fwyaf o gyfaint y Bydysawd, ond mae galaethau a systemau sêr yn cynnwys bron y cyfan or gofod gwag.

                                     
 • gofod gan ddefnyddio llongau gofod Saesneg spaceflight. Encyclopædia Britannica. Adalwyd ar 6 Chwefror 2014. Eginyn erthygl sydd uchod am y gofod
 • Mae r erthygl hon yn cyfeirio at y fframwaith cyffredinol o amser a chyfeiriad. Am ddefnyddiau eraill, gweler gofod Ehangder diderfyn 3 - dimensiwn, ble
 • ofod ydy gwennol y gofod neu wennol ofod sy n medru dianc o ddisgyrchiant y Ddaear a dychwelyd yn ôl bathwyd y term Cymraeg, am y gair Saesneg space
 • Mewn Mathemateg, mae gofod tri dimensiwn gofod - 3 neu gofod 3 - ddimensiwn yn lleoliad geometrig lle nodir safle rhyw elfen e.e. pwynt neu groesbwynt
 • mae gofod Euclidaidd yn cynnwys y plân Euclidaidd dau ddimensiwn, y gofod tri dimensiwn o geometreg Euclidaidd, a dimensiynau uwch. Fe i enwyd ar ôl y mathemategydd
 • Mewn ffiseg, gofod - amser Saesneg: spacetime yw r cysyniadau hynny lle cyfunir amser a gofod yn un ddamcaniaeth, a lle mae sawl model mathemategol yn
 • Gofod y sampl neu ofod - sampl, mewn arbrawf neilltuol, yw r set o r holl ganlyniadau posib. fe i ceir yn aml oddi fewn i faes tebygolrwydd. Caiff y set
 • Mae gofod pedwar dimensiwn neu ofod 4D yn estyniad mathemategol o r cysyniad o ofod tri dimensiwn neu 3D. Gofod tri dimensiwn yw r cyffredinoliad symlaf
 • gallu Teithio r gofod Cafodd ei wreiddiau yn y ras arfau niwclear rhwng y ddwy wlad a ddigwyddodd yn dilyn yr Ail Ryfel Byd Ystyriwyd bod y fantais dechnolegol
 • Telesgop Gofod Hubble yn delesgop enwog sydd yn cylchdroi o amgylch y Ddaear. Hwn oedd y telesgop optegol cyntaf o sylwedd i droi o gwmpas y Ddaear mewn
 • Cerbyd gofod sy n gadael cylchdro r Ddaear yw chwiliedydd gofod gan archwilio r gofod Mae sawl gwahanol fath o daith yn bosibl: archwilio lleuadau, asteroidau