Back

ⓘ Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru. Corff cyhoeddus a noddir gan y Cynulliad yw Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, syn gorff gweithredol heb fod yn rhan or llywodraeth ..
Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru
                                     

ⓘ Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru

Corff cyhoeddus a noddir gan y Cynulliad yw Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, syn gorff gweithredol heb fod yn rhan or llywodraeth. Maen rhan o Asiantaeth yr Amgylchedd ac yn gwasanaethu ardal syn cyfateb yn fras i Gymru, ond ar sail dalgylchoedd afonydd yn hytrach na ardaloedd llywodraethol. Ir dwyrain, caiff ffin Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru ei ddiffinio gan dalgylchoedd llednentydd Afon Ddyfrdwy, Afon Rheidol, Afon Dyfi, Afon Tywi ac Afon Gwy.

Cyfarwyddwr rhanbarthol Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru yw Chris Mills. Lleolir eu pencadlys yng Nghaerdydd ac mae swyddfeydd ardal a rhanbarthol iw cael yn Llaneirwg, Mynwy, Llandarcy, Hwlffordd, Llanbedr Pont Steffan, Bangor, Rhuddlan, Bala a Bwcle

                                     
 • Coedwigaeth ac Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru i ffurfio Cyfoeth Naturiol Cymru un corff yn rheoli amgylchedd ac adnoddau naturiol Cymru ar 1 Ebrill 2013
 • naturiol Cymru Mae n dod a gwaith tri chorff a oedd yn bodoli cyn hyn at ei gilydd: Cyngor Cefn Gwlad Cymru Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a r Comisiwn
 • Roger Mills, 3ydd Is - iarll Mills ganwyd 1956 cyfarwyddwr Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru Nid oes etifeddydd i r teitlau. Kidd, Charles, Williamson, David
 • Asiantaeth Weithredol neu QUANGO oedd Awdurdod Datblygu Cymru Saesneg: Welsh Development Agency neu WDA a ddaeth yn ddiweddarach yn gorff cyhoeddus
 • corff: Cadw yng Nghymru, Historic Scotland, English Heritage a NIEA Asiantaeth Amgylchedd Gogledd Iwerddon Defnyddir y term hefyd yng Ngweriniaeth Iwerddon
 • eu hardal. Gall sefydliadau eraill, fel Cyngor Cefn Gwlad Cymru neu r Asiantaeth yr Amgylchedd gael eu galw i gynorthwyo ar gyfer hynny. Mae nifer o grwpiau
 • ar yr olew o awyrennau, fel rhan o ymgyrch lanhau r arfordir, rhaglen fonitro amgylcheddol a glanhau adar oeliog. Roedd Asiantaeth yr Amgylchedd yn gyfrifol
 • Gwasg Prifysgol Cymru 1994 Asiantaeth Ffilm Cymru Archifwyd 2007 - 07 - 22 yn y Peiriant Wayback. Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru Archifwyd 2006 - 02 - 08
 • Atmosffer y Ddaear Cytundeb Kyoto Hinsawdd Tywydd Tudalen wybodaeth asiantaeth yr amgylchedd Archifwyd 2007 - 07 - 01 yn y Peiriant Wayback. Cyflwyniad i newid
 • Pennir yr adrannau gweinidogaethol gan aelod o r Cabinet, a phennir adrannau anweinidogaethol gan swyddog arall. Yr Adran Addysg Adran yr Amgylchedd Bwyd
 • 10 cm y diwrnod Asiantaeth yr Amgylchedd - gwefan bywyd gwyllt: Llysiau r dail Archifwyd 2012 - 04 - 05 yn y Peiriant Wayback. lleol. cymru adalwyd 20 Medi