Back

ⓘ Amser Mawrth. Maer term amser Mawrth yn cyfeirio at amser ar y blaned Mawrth yn ogystal âr drefn o gadw amser ar Fawrth a ddyfeiswyd gan NASA ar Sefydliad Godda ..
                                               

Warwick, Efrog Newydd

Pentrefi yn Orange County, yn nhalaith Efrog Newydd, Unol Daleithiau America yw Warwick, Efrog Newydd. ac fei sefydlwyd ym 1788. Maen ffinio gyda Vernon Township, New Jersey.Ceir 9 cylchfa amser yn UDA, ac mae hon yn perthyn ir cylchfa amser a elwir yn: Cylchfa Amser y Dwyrain.

Amser Mawrth
                                     

ⓘ Amser Mawrth

Maer term amser Mawrth yn cyfeirio at amser ar y blaned Mawrth yn ogystal âr drefn o gadw amser ar Fawrth a ddyfeiswyd gan NASA ar Sefydliad Goddard ar gyfer Astudiaethaur Gofod.

                                     

1. Y diwrnod Mawrthaidd y sol a chloc 24 awr Mawrth

Mae gan ddiwrnod heulol Mawrthaidd gyfnod cymedrig o 24 awr 39 munud 35.244 eiliad, ac fel arfer cyfeirir ato fel "sol" or gair Lladin sol "haul" er mwyn ei wahaniaethu oddi wrth ddiwrnodau heulol y Ddaear syn rhyw 3% yn fyrrach. Mae hyd y diwrnod serol Mawrthaidd, fel yr amcangyfrir yng nghyswllt sêr sefydlog, yn 24 awr 37 munud 22.663 eiliad, o gymharu â diwrnod serol o 23 awr 56 munud a 04.0905 eiliad ar y Ddaear.

Yn dilyn yr ymarfer a fabwysiadwyd yn wreiddiol ym 1976 gan deithiaur Viking Lander, amcangyfrir amrywiadau beunyddiol amser heulol Mawrth trwy ddefnyddio cloc 24 awr, syn rhannur sol yn 24 rhan, gan ddefnyddior israniadau trigeiniol traddodiadol o 60 munud a 60 eiliad. Mae munud neu 60 eiliad Mawrthaidd felly yn gyfateb i ryw 61.6 o eiliadaur Ddaear.

                                     

2. Tymhorau Mawrth

Fel arfer y mae tymhorau heulol Mawrth yn cael eu mesuro mewn termau o hydred Mawrth-ganolig L s yng nghyswllt cyhydnos y gwanwyn Mawrthaidd, gyda L s = 0°, 90°, 180°, a 270° yn nodi cyhydnos y gwanwyn, heuldror haf, cyhydnos yr hydref a heuldror gaeaf hemisffer y gogledd yn y drefn honno.

                                     

3. Y flwyddyn Fawrthaidd

Mae hyd y flwyddyn drofanol Fawrthaidd yn 686.9726 diwrnod neu 668.5921 sol, tra mae blwyddyn serol Mawrth yn 668.5991 sol. Maer amser rhwng dau berihelion yn 668.6146 sol. Maer gwahaniaethau hyn yn ganlyniad o echreiddiad cylchdroadol a gogwydd y blaned.

                                     

4. Amser Cymedrig Airy AMT ac Amser Cydraddol Mawrth MTC

Yng nghanol y 18g disodlwyd yr hen arfer o fesuro a diffinio amser yn lleol gan y defnydd o ranbarthau neu gylchfeydd amser er mwyn hwyluso safoni amserlenni rheilffyrdd ac, i raddau llai, cofnodi arsylwadau gwyddonol. Arweiniodd y broses hon i gynhadledd ryngwladol ym 1884 lle cafodd trefn fyd-eang o ranbarthau amser ei sefydlu gan leolir prif feridian ar hydred Greenwich. Mae pob rhanbarth yn 15° ei lled, gyda rhai amrywiadau am resymau gwleidyddol a daearegol. O fewn pob rhanbarth cyfeirwyd pob cloc ir un awr.

Diffinir prif feridian Mawrth gan leoliad y crater Airy-0, a enwyd ar ôl y seryddwr Prydeinig George Biddel Airy, pensaer telesgob Greenwich lle lleolir prif feridfian y Ddaear. Cyfeirwyd at y drefn amseru ar gyfer Mawrth a gafodd ei ddyfeisio gan NASA fel Amser Cymedrig Airy Saesneg: Airy Mean Time neu AMT fel analog i Amser Cymedrig Greenwich GMT ond erbyn hyn cyfeirir ato fel Amser Cydraddol Mawrth Saesneg: Coordinated Mars Time neu MTC fel analog i Amser Cydraddol Cyffredinol UTC.

Ceir hefyd rhanbarthau amser 15° eu lled, a chyfeirir atynt gydag ôl-ddodiad yn nodi y gwahaniaeth mewn oriau rhwng pob rhanbarth a MTC; er enghraifft lleolir Olympus Mons yn y rhanbarth amser MTC-9, sef naw awr tu ôl i MTC.                                     

5. Dyddiad Sol Mawrth MSD

Maer Dyddiad Sol Mawrth Saesneg: Mars Sol Date neu MSD yn cael ei ddiffinio gan AM2000. Mae hynnyn cynrychioli cyfrif dylaniannol o ddiwrnodau heulol Mawrth ers 12:00 GMT ar 29 Rhagfyr 1873 Dyddiad Iŵl 2405522.0. Roedd yr epoc hwn cyn gwrthsafiad perihelaidd mawr 1877 a bron pob arsylwad manwl or blaned. Maen gyfateb i L s ar Fawrth o 277°, tuar un hydred heulol planed-ganolig ag oedd gan y Ddaear ar yr un diwrnod. Roedd MSD 44796.0 yn cyd-ddigwydd â 2000 Ionawr 6.0 a L s = 277° ar Fawrth. Roedd 44795 sol hefyd bron yn gyfateb i 126 o flynyddoedd Iŵl a 67 o flynyddoedd trofanol Mawrth. Cynhwysir MSD yn y rhaglen Java Mars24 o NASA.

                                     

6. Calendr Mawrth

Misoedd

Mae calendr Cronfa Ddata Hinsawdd Mawrth a noddir gan y Brifysgol Agored ac ESA yn rhannu blwyddyn drofanol Mawrth yn 12 rhan. Maer "misoedd" hyn yn cael eu diffinio gan newid o 30° o hydred heulol/Mawrth-ganolig L s. Fel canlyniad o echreiddiad cylchdroadol Mawrth y mae hyd y misoedd hyn yn amrywio o 46 i 67 sol.

Cyfrif blynyddoedd Mawrth

Maer Gronfa Ddata Hinsawdd Mawrth yn cyfrif blynyddoedd Mawrth yn ôl y calendr a gynigiodd R. Todd Clancy: gyda Blwyddyn 1 Mawrth yn dechrau ar 11 Ebrill 1955

Yn ôl calendr y Dyddiad Sol Mawrth MSD ar y llaw arall, syn cael ei ddefnyddio gan NASA, cyfrifir blynyddoedd Mawrth ers 12:00 GMT ar 29 Rhagfyr 1873, felly mae Blwyddyn 1 calendr R. Todd Clancy y tabl uchod yn gyffelyb i Flwyddyn 43 y calendr MSD:

                                     

7. Dolenni allanol

 • Saesneg Technical Notes on Mars Solar Time as Adopted by the Mars24 Sunclock
 • Saesneg NASA GISS Mars24 Sunclock
 • Saesneg Earth Date to Martian Solar Longitude Conversion
 • Saesneg NASA GISS: Telling Time on Mars
 • Saesneg Martian Seasons and Solar Longitude
 • Saesneg Cronfa Ddata Hinsawdd Mawrth
                                     
 • Mawrth Crempog Eginyn erthygl sydd uchod am y calendr neu amser Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato. Chwiliwch am Dydd Mawrth yn Wiciadur.
 • 25 Mawrth yw r pedwerydd dydd a phedwar ugain 84ain o r flwyddyn yng Nghalendr Gregori 85ain mewn blynyddoedd naid Erys 281 diwrnod arall hyd ddiwedd
 • 31 Mawrth yw r degfed dydd a phedwar ugain 90ain o r flwyddyn yng Nghalendr Gregori 91ain mewn blynyddoedd naid Erys 275 diwrnod hyd diwedd y flwyddyn
 • 27 Mawrth yw r chweched dydd a phedwar ugain 86ain o r flwyddyn yng Nghalendr Gregori 87ain mewn blynyddoedd naid Erys 279 diwrnod arall hyd ddiwedd
 • 28 Mawrth yw r seithfed dydd a phedwar ugain 87ain o r flwyddyn yng Nghalendr Gregori 88ain mewn blynyddoedd naid Erys 278 diwrnod arall hyd ddiwedd
 • 29 Mawrth yw r wythfed dydd a phedwar ugain 88ain o r flwyddyn yng Nghalendr Gregori 89ain mewn blynyddoedd naid Erys 277 diwrnod arall hyd ddiwedd
 • 26 Mawrth yw r pumed dydd a phedwar ugain 85ain o r flwyddyn yng Nghalendr Gregori 86ain mewn blynyddoedd naid Erys 280 diwrnod arall hyd ddiwedd
 • 30 Mawrth yw r nawfed dydd a phedwar ugain 89ain o r flwyddyn yng Nghalendr Gregori 90ain mewn blynyddoedd naid Erys 276 diwrnod arall hyd ddiwedd
 • Mawrth a Medi, anfonir cystadleuwyr i ffwrdd gydag ysbaid 60 eiliad rhwng pob un fel arfer. Cyfeirir at rhain fel Dechreuon Ysbaid. Gall treial amser