Back

ⓘ Arllwysiad olew ywr term a ddefnyddir am olew yn cael ei golli ir amgylchedd oherwydd damwain neu gamgymeriad. Fel rheol, defnyddir y term am olew yn cael ei go ..
Arllwysiad olew
                                     

ⓘ Arllwysiad olew

Arllwysiad olew ywr term a ddefnyddir am olew yn cael ei golli ir amgylchedd oherwydd damwain neu gamgymeriad. Fel rheol, defnyddir y term am olew yn cael ei golli ir môr.

Gall hyn ddigwydd pan fo damwain i danceri olew neu i rigiau drilio. Gall hefyd ddeillio o ddamwain i longau eraill, syn peri iddynt golli olew puredig syn cael ei ddefnyddio fel tanwydd. Gallant greu difrod mawr ir amgylchedd, a gall yr effeithiau barhau am flynyddoedd.

                                     
  • Dechreuodd arllwysiad olew Deepwater Horizon o ganlyniad i ffrwydrad ar rig ddrilio olew Deepwater Horizon yng Ngwlff Mexico ar 20 Ebrill 2010. Erbyn
  • y tancer olew Sea Empress y creigiau ger Sir Benfro gan arllwyso 72, 000 tunnell fetrig o olew crai. Ar y pryd, hwn oedd yr arllwysiad olew trydydd fwyaf
  • 2010 - Ffrwydrad ar rig ddrilio olew Deepwater Horizon yn Ngwlff Mexico yn lladd 11 o bobl ac yn arwain at arllwysiad olew ar raddfa fawr. 1795 - Evan Evans
  • Sdim yr Adar yn Canu The Stationery Office: Effaith Amgylcheddol Arllwysiad Olew y Sea Empress Cyngor Cefn Gwlad Cymru: Adroddiad Sea Empress Archifwyd