Back

ⓘ Biocemeg, neu weithiau cemeg biolegol, ywr astudiaeth o brosesau cemegol o fewn organebau byw. Mae llawer or astudiaeth yn ymwneud â phroteinau, carbohydradau, ..
                                     

ⓘ Biocemeg

Biocemeg, neu weithiau cemeg biolegol, ywr astudiaeth o brosesau cemegol o fewn organebau byw. Mae llawer or astudiaeth yn ymwneud â phroteinau, carbohydradau, asidau niwcleig, lipidau, au ymadweithiau.

Maer prosesau biocemegol hyn yn cynnwys rheoli gwybodaeth drwy signalu a thrwy reoli llif yr egni drwy fetabolaeth, ac yn gyfrifol am fywyd yr organebau a chyfoeth yr amrywiaeth bywyd ar y Ddaear. Yn ystod degawd olar 20g, gwelwyd twf aruthrol yn y maes hwn, a gwelwyd biocemeg yn datblygu o fewn pob adran o wyddorau gwybyddiaeth life sciences: botaneg, meddygaeth, geneteg ayb, a phob un yn ymwchwilion fanwl i fiocemeg o fewn eu gwyddor hwy. Heddiw, yn 2017, prif ganolbwynt y gwaith ywr ymgais i geisio deall sut y mae moleciwlau biolegol yn arwain at brosesau o fewn celloedd organebau byw, gwaith syn berthnasol iawn ir astudiaeth o feinweoedd, organau ar organeb yn ei gyfanrwydd. - hynny yw, popeth o fewn maes bioleg.

                                     
  • Gwyddonydd o Gymro yw Deri Tomos ganwyd Awst 1952 a fu n Athro Biocemeg ym Mhrifysgol Bangor cyn ymddeol yn 2016, pan ddaeth yn Athro Emeritws. Mae n
  • mewn organebau amlgellog, fel dyn. Gwyddoniaethau perthnasol yw Geneteg, Biocemeg Bioleg moleciwlaidd a Tharddiad bywyd. Eginyn erthygl sydd uchod am fioleg
  • anrhydedd mewn cemeg yn 1964 a PhD yn 1967. Mae hi n Athro Emeritws mewn Biocemeg Macromoleciwlar ym Mhrifysgol Caergrawnt ac yn gymrawd o r Gymdeithas Frenhinol
  • sydd i w gael mewn celloedd planhigion neu anifeiliaid yw glwcos. Mewn biocemeg mae siwgr yn foleciwl carbohydrad syml, sef monosaccharid a disaccharid
  • Dosbarth o folecylau cemeg organig a biocemeg yw r niwcleotidau. Fe i enwir ar ôl cnewyllyn celloedd nucleus oherwydd presenoldeb polymerau ohonynt
  • fel ether CH3 - CH2 - O - CH2 - CH3 Maent yn gyffredin mewn cemeg organig a biocemeg International Union of Pure and Applied Chemistry IUPAC, Compendium of
  • Arloeswr ym maes biocemeg oedd William Charles Evans 1 Hydref 1911 - 24 Gorffennaf 1988 a anwyd ym Methel ger Caernarfon, Gwynedd. Deuai ei dad, a oedd
  • oedd Samuel Mitja Rapoport 27 Tachwedd 1912 - 7 Gorffennaf 2004 Athro biocemeg Rwsiaidd ydoedd mewn prifysgol Amlaenig yn Nwyrain yr Almaen. Cafodd ei
  • botaneg yn Wiciadur. gw  sg  go Is - ddosbarthiadau mwyaf bywydeg Anatomeg  Biocemeg Bioffiseg  Botaneg  Bioleg cell  Bioleg cadwraeth  Bioleg datblygiad 
  • anatomeg yn Wiciadur. gw  sg  go Is - ddosbarthiadau mwyaf bywydeg Anatomeg  Biocemeg Bioffiseg  Botaneg  Bioleg cell  Bioleg cadwraeth  Bioleg datblygiad