Back

ⓘ Dadansoddiad mathemategol. Dadansoddi mathemategol ywr gangen o fathemateg syn dibynnu ar y cysyniadau o derfannau a damcaniaethau perthnasol, megis deilliant, ..
Dadansoddiad mathemategol
                                     

ⓘ Dadansoddiad mathemategol

Dadansoddi mathemategol ywr gangen o fathemateg syn dibynnu ar y cysyniadau o derfannau a damcaniaethau perthnasol, megis deilliant, yr integru, differu, mesur, y gyfres anfeidraidd, a ffwythiannau dadansoddol.

Yn aml, fe astudir y pynciau hyn yng nghyd-destyn rhifau real, rhifau cymhlyg, au ffwythiannau. Fodd bynnag, gellir hefyd eu diffinio yng nghyd-destyn unrhyw set o wrthrychau mathemategol sydd â diffiniad o agosatrwydd gofod topologaidd neu o bellter gofod metrig. Man cychwyn yr astudiaeth o ddadansoddi yw datblygiad trwyadl o galcwlws.

                                     

1. Isbynciau

Fe rennir dadansoddi erbyn hyn ir isbynciau canlynol:

 • Dadansoddi real, yr astudiaeth ffurfiol a thrwyadl o ddifferu ac integru ffwythiannau â gwerthoedd real. Mae hyn yn cynnwys astudiaeth o derfannau, cyfresi pŵer, a mesurau
 • Dadansoddi an-safonol, syn ymchwilior rhifau gor-real au ffwythiannau, an rhoi triniaeth trwyadl o rifau anfeidrol bach a mawr. Feu dosbarthir yn aml fel Theori Modelau
 • Dadansoddi ffwythiannol, astudiaeth o ofodau o ffwythiannau, syn cyflwyno cysyniadau megis gofodau Banach a gofodau Hilbert.
 • Dadansoddi cymhlyg, astudiaeth o ffwythiannau or plân cymhlyg ir plân cymhlyg, syn cymhlyg-ddifferadwy
 • Dadansoddi differol

Fel arfer ystyrir Dadansoddi clasurol yn unrhyw waith nad ywn defnyddio dulliau dadansoddi ffwythiannol, ac fei gelwir weithiau yn ddadansoddi caled ; maen cyfeirio hefyd, nid yn annisgwyl, or pynciau mwy traddodiadol. Fe rhannir astudiaeth hafaliadau differol â meusydd eraill megis systemau dynamig, ond maer gogyffwrdd â dadansoddi unionsyth yn un fawr.

                                     
 • ar gyfer problemau dadansoddi mathemategol yn wahanol i fathemateg arwahanol sef discrete mathematics Mae dadansoddiad rhifiadol yn cael ei gymhwyso
 • bwysig wrth astudio hafaliadau differol gan ei fod yn cyfuno Dadansoddiad mathemategol a theori grwpiau. Theori Galois yw tarddiad hanesyddol y cysyniad
 • annatod a dadansoddiad swyddogaethol. Ganed Nora Calderwood ar 14 Mawrth 1896 yn Blairgowrie, yr Alban. Prifysgol Birmingham Cymdeithas Mathemategol Caeredin
 • hwn ymhlith y mwyaf defnyddiol o fewn mathemateg. Prif erthygl: Dadansoddiad mathemategol Cyflwyna theorem pwynt sefydlog Banach faen prawf cyffredinol
 • phrofion mathemategol dilys. Mae r dull hwn bellach wedi ei gymhwyso i feysydd mathemateg eraill megis theori rhif, algebra llinellol, a dadansoddiad go iawn
 • defnyddir mathemateg gymhwysol: Dadansoddiad rhifiadol Numerical analysis Peirianneg Rhaglennu llinol Optimeiddiaeth mathemategol Mathematical optimization
 • O fewn dadansoddi mathemategol dadansoddi real real analysis yw r astudiaeth sy n ymwneud ag ymddygiad rhifau real dilyniannau a chyfresi o rifau
 • gyda datblygu fframweithiau gwirebol ar gyfer geometreg, rhifyddeg a dadansoddiad Yn gynnar yn yr 20g fe i datblygwyd gan raglen David Hilbert i brofi
 • damcaniaeth tebygolrwydd. Mae n trin y cysyniad o debygolrwydd mewn modd mathemategol trwy ei fynegi mewn set o wirebau axioms Fel arfer, mae r gwirebau
 • situs Groeg - Lladin ar gyfer geometreg lle ac analysis situs sef dadansoddiad o safle Groeg - Lladin am datgymalu lle Gellir dadlau mai theoremau