Back

ⓘ Gradd, addysg. Efallai eich bod yn chwilio am gradd academaidd. Mesuriadau safonedig i farcio disgyblion ar eu gwaith yw graddau. Gall gael eu rhoi fel llythren ..
                                               

Gradd

Gradd API Symbol gradd, ° Gradd ongl Gradd Gay-Lussac Gradd crymedd Graddau o ryddid mecaneg Gradd tymheredd Gradd annirlawnaeth Gradd rhew Gradd Baumé Gradd Brix Graddau o ryddid ffiseg a chemeg Gradd prawf

                                     

ⓘ Gradd (addysg)

Efallai eich bod yn chwilio am gradd academaidd.

Mesuriadau safonedig i farcio disgyblion ar eu gwaith yw graddau. Gall gael eu rhoi fel llythrennaur wyddor, rhifau, disgrifiadau, canrannau, neu mewn rhai gwledydd fel "cyfartaledd pwyntiau gradd". Weithiau mae disgyblion yn derbyn graddau ar wahân am ymdrech a chyrhaeddiad mewn eu hadroddiadau ysgol, ond rhoddir graddau am gyrhaeddiad yn unig mewn arholiadau ac ar gyfer cymwysterau.

                                     
  • Efallai eich bod yn chwilio am gradd addysg Cymhwyster addysg uwch sy n rhoi teitl o fewn prifysgol yw gradd academaidd a roddir i fyfyriwr sydd naill
  • neu addysg drydyddol. Bydd myfyrwyr addysg uwch yn astudio cwrs er mwyn ennill gradd academaidd, neu wobr neu gymhwyster arall. Addysg bellach Addysg oedolion
  • Gall gradd gyfeirio at un o sawl peth: Symbol gradd Gradd ongl Gradd tymheredd Gradd API Gradd Baumé Gradd Brix Gradd Gay - Lussac Gradd prawf Gradd
  • Cam yn y byd addysg cyn i fyfyriwr ennill gradd academaidd yw addysg israddedig. Mewn nifer o systemau addysg addysg israddedig yw addysg uwch hyd at
  • Gradd academaidd yw gradd baglor sy n gymhwyster a roddir ar ddiwedd cwrs israddedig sy n para am dair blynedd fel rheol, ond gall bara rhwng 2 a 6 blynedd
  • Gradd academaidd uwchraddedig yw gradd meistr. Mae r radd yn cymryd o leiaf un flwyddyn i w chwblhau, a gall astudiaethau r myfyriwr fod yn ymchwil annibynnol
  • ddysgir mewn colegau addysg uwch sy n dysgu cyrsiau lefel gradd ac mewn rhai prifysgolion. Prif erthygl: Addysg yng Nghymru Darperir addysg yng Nghymru drwy:
  • ennill gradd meistr yn y broses. Ymysg y pynciau y ceir doethuriaethau ynddynt yw Athroniaeth PhD Peirianneg EngD Meddygaeth MD Addysg EdD
  • pynciol i fyfyrwyr cyrsiau a modiwlau sy n berthnasol i gynlluniau gradd penodol o faes Addysg i r Gwyddorau Biolegol oriel gwe sy n cynnwys gwefannau perthnasol
  • Gorffennaf gyda Rhodri Morgan, Prif Weinidog Cymru, yn ei llywio ac yn derbyn gradd er anrhydedd gyntaf y brifysgol. Enwir y brifysgol ar ôl Owain Glyndŵr